Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: 135 τίτλοι
Διεύθυνση
Κρατίνου 9 και Αθηνάς,
115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7491705
Fax
210 7488435
Email
ekdosis@ekke.gr