Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: 76 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7273942
Fax
210 7273942
Email
bookstore@eie.gr