• Δούρειος Ίππος: 17 τίτλοι
Διεύθυνση
Πριγκιπονήσων 17,
142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο
210 2521231 , 6939785954
Fax
Email
doureios@doureios.com