Δίαυλος
  •  
  • Δίαυλος: 556 τίτλοι
Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 72-74
106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3631169 , 210 3625315
Fax
210 3617473
Email
info@diavlos-books.gr
Ιστορικό
Οι Εκδόσεις Δίαυλος από την ίδρυσή τους το 1989, είναι αφοσιωμένες, στην ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, ενώ σήμερα έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους δραστηριότητα σε έντεκα θεματικές ενότητες. Με περισσότερους από 350 τίτλους σε κυκλοφορία (Μάιος 2014), οι Εκδόσεις Δίαυλος επιδιώκουν διαρκώς τον εμπλουτισμό του καταλόγου τους με τις εξής προδιαγραφές:
1. Πρωτότυπη θεματολογία και τίτλοι που απηχούν τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
2. Λειτουργικά βοηθήματα που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο, δίνοντας έμφαση στη διευκόλυνση της διδασκαλίας και στην ταχύτερη αφομοίωση των διδασκόμενων εννοιών.
3. Παρουσίαση ιστορικών και επιστημονικών θεμάτων με εκλαϊκευμένους όρους.
4. Πρακτικοί οδηγοί που υποστηρίζουν τη δια βίου εξέλιξη των στελεχών επιχειρήσεων.
Οι αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με το διακεκριμένο συγγραφικό δυναμικό έχουν επιτρέψει στις εκδόσεις Δίαυλος την ισχυρή τους εδραίωση στα υγιή τμήματα της εκδοτικής αγοράς.
Οι Εκδόσεις Δίαυλος εστιάζουν την παραγωγή στις ακόλουθες έντεκα περιοχές.
1. Πληροφορική
2. Λογοτεχνία, Γλώσσα, Μελέτες
3. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
4. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών
5. Οικονομία & Business,
6. Μικρού σχήματος Οδηγοί
7. Θεατρολογία
8. Περιβάλλον-Βιολογία
9. Ξενόγλωσσες εκδόσεις
10. Επιστημονικά περιοδικά
11. Χιούμορ, Αθλητισμός
Συνολικά, στον τρέχοντα κατάλογο των Εκδόσεων Δίαυλος συμπεριλαμβάνονται πάνω από 300 τίτλοι, ενώ κάθε χρόνο εκδίδονται 20-25 νέα βιβλία.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες