ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
  •  
  • ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων: 8 τίτλοι
Διεύθυνση
Αριστοτέλους 38
101 33 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8224384 , 210 8224839
Fax
210 8218117
Email
info@dionet.gr
Website