Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών
  • Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Εθνικής Αντίστασης 34,
62 122 Σέρρες
Τηλέφωνο
23210 67613
Fax
23210 35524
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά