Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
  • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου: 9 τίτλοι
Διεύθυνση
Αριστοτέλους 1,
851 00 Ρόδος
Τηλέφωνο
22410 24448
Fax
22410 70638
Email