Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης
  • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης: 17 τίτλοι
Διεύθυνση
Αγ. Βαρβάρας 26,
741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο
28310 29215
Fax
28310 20238
Email
libret@otenet.gr