Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
  • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Φιλίππου 32 - 34,
58 200 Έδεσσα
Τηλέφωνο
23810 26777
Fax
Email