Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
  •  
  • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Έλλης 8
591 00 Βέροια
Τηλέφωνο
23310 24494
Fax
23310 24600
Email
info@libver.gr
Website