Δήμος Αισωνίας
  •  
  • Δήμος Αισωνίας: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Διμήνι Αισωνίας
385 00 Βόλος
Τηλέφωνο
24213 53601 , 24213 53605
Fax
24213 53611
Email