Δέλτος
  • Δέλτος: 41 τίτλοι
Διεύθυνση
Πλαστήρα 69,
171 21 Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνο
210 9322393
Fax
210 9337082
Email
info@deltos.gr
Λίγα Λόγια
Οι Εκδόσεις Δέλτος, από την ίδρυσή τους το 1990, είχαν και έχουν πάντα το ίδιο συγκεκριμένο αντικείμενο: την έκδοση δια­φόρων μορφών υλικού για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από ξενόγλωσσους σπουδαστές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας 14 ετών και πάνω.
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά