Δεδούση Γ.
  •  
  • Δεδούση Γ.: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Ανδρ. Γεωργίου 28
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 519091
Fax
2310 521475
Email
Website