• Εκδόσεις Γκοβόστη: 933 τίτλοι
Διεύθυνση
Ζωοδόχου Πηγής 73,
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3822251
Fax
210 3816661
Email
cotsos@govostis.gr