Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
  •  
  • Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: 4 τίτλοι
Διεύθυνση
Σουηδίας 61
106 76 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7210536
Fax
210 7237767
Email
mgeorgopoulou.genn@ascsa.edu.gr