Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων
  • Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 2, Κτήριο Βουλής,
100 21 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3385405
Fax
Email
gge@ggk.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά