Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων
  •  
  • Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 2, Κτήριο Βουλής
100 21 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3385405
Fax
Email
gge@ggk.gr
Website