Άγις - Σάββας Δ. Γαρταγάνης
  •  
  • Εκδόσεις Γαρταγάνη: 53 τίτλοι
Διεύθυνση
Κων. Μελενίκου 3
546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 201212
Fax
2310 201210
Email
gartaganisbooks@gmail.com
Website