Βυζαντινές Εκδόσεις
  • Βυζαντινές Μουσικές Εκδόσεις: 15 τίτλοι
Διεύθυνση
Ζήνωνος 7-9,
104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 5231809
Fax
210 5231809
Email
kakoulidis@byzantinemusic.gr