Ορφανός, Σάββας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ποινική διαπραγμάτεση : Plea bargaining Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινική διαπραγμάτεση : Plea bargaining Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Σεξουαλικά Εγκλήματα : Μετά τον Ν 4947/2022 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Σεξουαλικά Εγκλήματα : Μετά τον Ν 4947/2022 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας : Αρθρα 137Α-137Γ ΠΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας : Αρθρα 137Α-137Γ ΠΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Τρομοκρατία : 'Αρθρο 187Α ΠΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Τρομοκρατία : 'Αρθρο 187Α ΠΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η ανάλυση DNA στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η ανάλυση DNA στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ποινική διαπραγμάτεση : Plea bargaining Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινική διαπραγμάτεση : Plea bargaining Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Σεξουαλικά Εγκλήματα : Μετά τον Ν 4947/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Σεξουαλικά Εγκλήματα : Μετά τον Ν 4947/2022 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας : Αρθρα 137Α-137Γ ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας : Αρθρα 137Α-137Γ ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Τρομοκρατία : 'Αρθρο 187Α ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Τρομοκρατία : 'Αρθρο 187Α ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η ανάλυση DNA στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η ανάλυση DNA στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα