Φορτσάκης, Θεόδωρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Φορολογική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η Αγωγή στη Διοικητική Δίκη Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ο Φόβος της "Αριστείας" Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Φορολογική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Φορολογική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ο Φόβος της "Αριστείας" Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η Αγωγή στη Διοικητική Δίκη Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο