Ντεληγιάννης Ιωάννης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Μ. Τύλλιου Κικέρωνα. Λόγοι επ' Απονοστήσει Ευχαριστήριοι ενώπιον της Συγκλήτου & προς τους Ρωμαίους πολίτες Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
2021 Μ. Τύλλιος Κικέρων. Περι Πολιτείας και Περί Νόμων Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
2019 Προσφωνήσεις του Άλδου Μανούτιου στα Αριστοτέλους Άπαντα (1495-1498) Μετάφραση, Σχόλια Άτων Χαρτόδετο
2018 Ταυτότητες, γλώσσα και λογοτεχνία : Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Επιμέλεια Εκδόσεις Σαΐτα Άλλο
2017 Ταυτότητες, γλώσσα και λογοτεχνία : Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σαΐτα Άλλο
2017 Μ. Τύλλιου Κικέρων Περί Νόμων Βιβλία τρία : Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
2015 Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περι πολιτείας βιβλία έξι : Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Μ. Τύλλιου Κικέρωνα. Λόγοι επ' Απονοστήσει Ευχαριστήριοι ενώπιον της Συγκλήτου & προς τους Ρωμαίους πολίτες Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
2021 Μ. Τύλλιος Κικέρων. Περι Πολιτείας και Περί Νόμων Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
2017 Ταυτότητες, γλώσσα και λογοτεχνία : Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Εκδόσεις Σαΐτα Άλλο
2017 Μ. Τύλλιου Κικέρων Περί Νόμων Βιβλία τρία : Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
2015 Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περι πολιτείας βιβλία έξι : Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Προσφωνήσεις του Άλδου Μανούτιου στα Αριστοτέλους Άπαντα (1495-1498) Άτων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ταυτότητες, γλώσσα και λογοτεχνία : Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Εκδόσεις Σαΐτα Άλλο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα