Μπρεδήμας, Αντώνιος Πίνδαρος, 1942 -

Κωδικός osdelnet: 1118450
Χώρα: Ελλάδα
Έτος γέννησης: 1942
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Πολιτικά κείμενα 2015-2016 Συγγραφέας Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Άπαντα : Μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά/ Περιλαμβάνει DVD Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Pindare Bredimas, Kalamata 1909 - Athenes 1978 : Περιλαμβάνει DVD Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Pindaros Bredimas, Kalamata 1909 - Athens 1978 : Περιλαμβάνει DVD Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Pindaros Bredimas, Kalamata 1909 - Athina 1978 : Περιλαμβάνει DVD Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Πίνδαρος Μπρεδήμας, Καλαμάτα 1909 - Αθήνα 1978 : Περιλαμβάνει DVD Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Πίνδαρος Μπρεδήμας, Καλαμάτα 1909 - Αθήνα 1978 : Περιλαμβάνει DVD Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2009 Vingt ans apres 1989 : Une analyse historique et politique des raisons de la destruction systematique de l' eouvre de Vladimir Illitch Oulianov (Lenine) : Antonios Pindarou Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2008 Kurdistan , Analyses et Arguments : Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2008 Lα necessite des droits de la condition feminine depuis 1780 /Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2006 Precis de la solution complete dusixieme probleme de hilbert en theori elementaires des probabilites : Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2006 Precis elementaire des nouvements mecaniques relatifs rectiolignes et uniformes : Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2005 Critiques anti-Einsteiniennes. L' energomecanique du mouvement relatif inertiel gravopotentiel n.1 : Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2003 Un cours elementaire sur les probabilites selon l´ approche ensembliste exotique restreinte-ordinaire (S,C) : Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2000 Introduction a la Thermodynamique pour les sciences : Physiques (Théorie, Problèmes, Exercices) Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
1999 De L'utopie a la realite : Quelques Prepublicaitons et textes d' exposes de confereces : Antoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
1999 Thermodynamique Probastatistique Interactionelle : : Quelques Preprints / Αntoine Bredimas Συγγραφέας Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Πολιτικά κείμενα 2015-2016 Αγγελάκη Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Pindare Bredimas, Kalamata 1909 - Athenes 1978 : Περιλαμβάνει DVD Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Pindaros Bredimas, Kalamata 1909 - Athens 1978 : Περιλαμβάνει DVD Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Pindaros Bredimas, Kalamata 1909 - Athina 1978 : Περιλαμβάνει DVD Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Πίνδαρος Μπρεδήμας, Καλαμάτα 1909 - Αθήνα 1978 : Περιλαμβάνει DVD Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2010 Πίνδαρος Μπρεδήμας, Καλαμάτα 1909 - Αθήνα 1978 : Περιλαμβάνει DVD Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2009 Vingt ans apres 1989 : Une analyse historique et politique des raisons de la destruction systematique de l' eouvre de Vladimir Illitch Oulianov (Lenine) : Antonios Pindarou Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2008 Kurdistan , Analyses et Arguments : Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2008 Lα necessite des droits de la condition feminine depuis 1780 /Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2006 Precis de la solution complete dusixieme probleme de hilbert en theori elementaires des probabilites : Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2006 Precis elementaire des nouvements mecaniques relatifs rectiolignes et uniformes : Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2005 Critiques anti-Einsteiniennes. L' energomecanique du mouvement relatif inertiel gravopotentiel n.1 : Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2003 Un cours elementaire sur les probabilites selon l´ approche ensembliste exotique restreinte-ordinaire (S,C) : Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
2000 Introduction a la Thermodynamique pour les sciences : Physiques (Théorie, Problèmes, Exercices) Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
1999 De L'utopie a la realite : Quelques Prepublicaitons et textes d' exposes de confereces : Antoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
1999 Thermodynamique Probastatistique Interactionelle : : Quelques Preprints / Αntoine Bredimas Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Άπαντα : Μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά/ Περιλαμβάνει DVD Εκδόσεις Αντώνιος Πινδάρου Μπρεδήμας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα