Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συνάντηση με τον Νίκο Καλογερά Συγγραφέας Μέλισσα Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α' Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος B') Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Α') Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Γ') Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε.,Ε.Ε. Συγγραφέας Astbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συνάντηση με τον Νίκο Καλογερά Μέλισσα Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. Β΄ΤΟΜΟΣ Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτική Εφαρμογή Ε.Λ.Π. τόμος Α' Astbooks Χαρτόδετο
2017 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος B') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Α') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Αλφαβητάρι του λογιστή (τόμος Γ') Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Φ.Κ.Α. Astbooks Χαρτόδετο
2017 Πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις Astbooks Χαρτόδετο
2017 Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών Astbooks Χαρτόδετο
2017 Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Astbooks Χαρτόδετο
2017 Ε.Λ.Π. Εργασίες τέλους χρήσης Astbooks Χαρτόδετο
2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε.,Ε.Ε. Astbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα