Γιώργος Σωτηρόπουλος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Επιμέλεια , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο ,8η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διψώντας για δικαιοσύνη Συγγραφέας Futura Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εταιρικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 ΤΟ ΚΑΝΟ Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γενικό Μέρος ,Βιομηχανική Ιδιοκτησία,Πνευματική Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος - Βιομηχανική ιδιοκτησία-Πνευματική ιδιοκτησία-Αξιόγραφα-Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Γενικό μέρος-Βιομηχανική ιδιοκτησία- Πνευματική ιδιοκτησία -Αξιόγραφα -Αθέμιτος ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εταιρικό Δίκαιο ,8η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Διψώντας για δικαιοσύνη Futura Χαρτόδετο
2017 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εταιρικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 ΤΟ ΚΑΝΟ Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση Τράπεζας-Πελάτη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο