Κουκούλης, Ανδρέας - Νικόλαος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Γενική Νομική Παιδεία : Πρακτικά θέματα εξετασέων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενική Νομική Παιδεία : Πρακτικά θέματα εξετασέων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Αρμοδιότητες Ειρηνοδικείων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Αρμοδιότητες Ειρηνοδικείων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Οι καταχρηστικοί ΓΟΣ στις τραπεζικές συμβάσεις : υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Οι καταχρηστικοί ΓΟΣ στις τραπεζικές συμβάσεις : υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γαλλική Νομική Ορολογία και Μετάφραση Συγγραφέας, Μετάφραση Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα : Αρθρα 947-2035 ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ : Αρθρα 1-946 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης & Δεοντολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης & Δεοντολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Οι λόγοι διαζυγίου : Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Οι λόγοι διαζυγίου : Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Γενική Νομική Παιδεία : Πρακτικά θέματα εξετασέων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Γενική Νομική Παιδεία : Πρακτικά θέματα εξετασέων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Αρμοδιότητες Ειρηνοδικείων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Αρμοδιότητες Ειρηνοδικείων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Οι καταχρηστικοί ΓΟΣ στις τραπεζικές συμβάσεις : υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Οι καταχρηστικοί ΓΟΣ στις τραπεζικές συμβάσεις : υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Γαλλική Νομική Ορολογία και Μετάφραση Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα : Αρθρα 947-2035 ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ : Αρθρα 1-946 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης & Δεοντολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης & Δεοντολογίας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Οι λόγοι διαζυγίου : Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Οι λόγοι διαζυγίου : Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Γαλλική Νομική Ορολογία και Μετάφραση Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα