Μιχέλη, Δικαία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Χημεία Α ' Γενικού Λυκείου : (νέα έκδοση) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2022 Χημεία Α ' Γενικού Λυκείου (Αναθεωρημένη Έκδοση) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γ΄ τόμος : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας - Οργανική Χημεία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Β΄ Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γ΄ τόμος, : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας - Οργανική Χημεία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : B΄ τόμος Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας B΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Α΄ Γενικού Λυκείου, Φυσική, Χημεία (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 2014-2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Β΄Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Χημεία Α ' Γενικού Λυκείου : (νέα έκδοση) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2022 Χημεία Α ' Γενικού Λυκείου (Αναθεωρημένη Έκδοση) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γ΄ τόμος : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας - Οργανική Χημεία Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Β΄ Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γ΄ τόμος, : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας - Οργανική Χημεία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : B΄ τόμος Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας B΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Α΄ Γενικού Λυκείου, Φυσική, Χημεία (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 2014-2015) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Β΄Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα