Χρυσός, Ευάγγελος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΕΛΛΗΝ, ΡΩΜΗΟΣ, ΓΡΑΙΚΟΣ : Συλλογικοί προσδιορισμοί & ταυτότητες Συγγραφέας Ευρασία Χαρτόδετο
2018 Ιστορίες πολέμου στη νοτιοανατολική Ευρώπη : Μια προσέγγιση στη διαχρονία. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια από τους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013) Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2017 Η των πλειόνων ψήφος κρατείτω : Η τύχη της αρχής της πλειοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ως τους νεότερους χρόνους: Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Κ.Γ. Πιτσάκη Εισήγηση, Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (β' τόμος, εμπλουτισμένη έκδοση) Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (γ' τόμος, εμπλουτισμένη έκδοση) Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2013 Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα : La France et la Grece au XIXe siecie Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2012 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (β΄ τόμος) Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (γ΄ τόμος) Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αχαΐα και νότιος Ιταλία : Επικοινωνία, ανταλλαγές και σχέσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα: Πρακτικά συνεδρίου, Αίγιο, 6-9 Ιουλίου 2006 Συγγραφέας Σήμα Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2010 Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων : Πρακτικά ελληνο-γερμανικού συνεδρίου, Αθήνα, 16 και 17 Απριλίου 2010 Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 Καπετάνιος και λόγιος : Μελέτες στη μνήμη του Δημήτρη Ι. Πολέμη Επιμέλεια Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Επιμέλεια Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
2008 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Επιμέλεια Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
2007 Προοπτικές της Ευρώπης : Πρακτικά ελληνο-γερμανικού συμποσίου, Αθήνα, 8-9 Φεβρουαρίου 2007 Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2005 Το Βυζάντιο ως οικουμένη Επιμέλεια Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2003 Αμφισβήτηση της εξουσίας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2003 Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία : Μνήμη Νίκου Οικονομίδη Επιμέλεια Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Δερματόδετο
2001 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Επιμέλεια Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Επιμέλεια Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1999 L' odyssée de l' éducation spartiate Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1999 Η Άλωση της Πόλης Επιμέλεια Ακρίτας Χαρτόδετο
1998 Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1997 Reisen und Verkehr im byzantinischen Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte des 11. Jhr. Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1996 Laonikos Chalkokondyles : A Translation and Commentary of the "Demonstrations of Histories", Books I-III Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1996 Ένας νέος κόσμος γεννιέται : Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αι. Επιμέλεια Ακρίτας Χαρτόδετο
1996 Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1995 Το Βυζάντιο και οι βόρειοι γείτονές του τον 10ο αιώνα Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1994 Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας : Ανακοινώσεις από ένα συμπόσιο στους Δελφούς, 5-8.4.1992 Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1993 Βυζάντιο και Βούλγαροι 7ος-10ος αι. : Συμβολή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1993 Δ΄ Διεθνές συνέδριο ελληνο-ανατολικών και ελληνο-αφρικανικών σπουδών Συγγραφέας Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Χαρτόδετο
1993 Νικηφόρος Β Φωκάς 963-969 : Ο στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1991 Frankish Morea 1205-1262 : Socio-Cultural Interaction between the Franks and the Local Population Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1991 Εξωτερική πολιτική και εσωτερικές αντιδράσεις την εποχή του Βασιλείου Α : Έρευνες για τον εντοπισμό των αντιπολιτευτικών τάσεων στα χρόνια 867-886 Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1991 Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος : Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1990 Πέτρος Πατρίκιος : Ο βυζαντινός διπλωμάτης, αξιωματούχος και συγγραφέας Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1988 Byzantine Crete : From the 5th Century to the Venetian Conquest Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1988 Βυζάντιο και Ερυθρά Θάλασσα : Σχέσεις με τη Νουβία, Αιθιοπία και Νότια Αραβία ως την αραβική κατάκτηση Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1988 Ιωάννης Απόκαυκος : Συμβολή στην έρευνα του βίου και του συγγραφικού έργου του Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1987 Das westliche Kaiserreich und das lateinische Königreich Thessalonike Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1987 The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I : AD 802-811 Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1986 Οι διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου και Περσίας έως τον στ αιώνα : Διδακτορική διατριβή Επιμέλεια σειράς Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΕΛΛΗΝ, ΡΩΜΗΟΣ, ΓΡΑΙΚΟΣ : Συλλογικοί προσδιορισμοί & ταυτότητες Ευρασία Χαρτόδετο
2018 Ιστορίες πολέμου στη νοτιοανατολική Ευρώπη : Μια προσέγγιση στη διαχρονία. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια από τους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Αχαΐα και νότιος Ιταλία : Επικοινωνία, ανταλλαγές και σχέσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα: Πρακτικά συνεδρίου, Αίγιο, 6-9 Ιουλίου 2006 Σήμα Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2003 Αμφισβήτηση της εξουσίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
1994 Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας : Ανακοινώσεις από ένα συμπόσιο στους Δελφούς, 5-8.4.1992 Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1993 Δ΄ Διεθνές συνέδριο ελληνο-ανατολικών και ελληνο-αφρικανικών σπουδών Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Η των πλειόνων ψήφος κρατείτω : Η τύχη της αρχής της πλειοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ως τους νεότερους χρόνους: Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη Κ.Γ. Πιτσάκη Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2014 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (β' τόμος, εμπλουτισμένη έκδοση) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2014 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (γ' τόμος, εμπλουτισμένη έκδοση) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2013 Ελλάδα και Γαλλία τον 19ο αιώνα : La France et la Grece au XIXe siecie Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2012 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ιστορία του βυζαντινού κράτους (γ΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων : Πρακτικά ελληνο-γερμανικού συνεδρίου, Αθήνα, 16 και 17 Απριλίου 2010 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 Καπετάνιος και λόγιος : Μελέτες στη μνήμη του Δημήτρη Ι. Πολέμη Καΐρειος Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
2008 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
2007 Προοπτικές της Ευρώπης : Πρακτικά ελληνο-γερμανικού συμποσίου, Αθήνα, 8-9 Φεβρουαρίου 2007 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2005 Το Βυζάντιο ως οικουμένη Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2003 Βυζάντιο: κράτος και κοινωνία : Μνήμη Νίκου Οικονομίδη Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Δερματόδετο
2001 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
2001 Ιστορία του βυζαντινού κράτους Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1999 L' odyssée de l' éducation spartiate Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1999 Η Άλωση της Πόλης Ακρίτας Χαρτόδετο
1998 Georgios Gemistos-Plethon: Okonomisches Denken in der spatbyzantinischen Geisteswelt Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1997 Reisen und Verkehr im byzantinischen Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte des 11. Jhr. Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1996 Laonikos Chalkokondyles : A Translation and Commentary of the "Demonstrations of Histories", Books I-III Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1996 Ένας νέος κόσμος γεννιέται : Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αι. Ακρίτας Χαρτόδετο
1996 Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1995 Το Βυζάντιο και οι βόρειοι γείτονές του τον 10ο αιώνα Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1993 Βυζάντιο και Βούλγαροι 7ος-10ος αι. : Συμβολή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1993 Νικηφόρος Β Φωκάς 963-969 : Ο στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1991 Frankish Morea 1205-1262 : Socio-Cultural Interaction between the Franks and the Local Population Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1991 Εξωτερική πολιτική και εσωτερικές αντιδράσεις την εποχή του Βασιλείου Α : Έρευνες για τον εντοπισμό των αντιπολιτευτικών τάσεων στα χρόνια 867-886 Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1991 Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος : Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1990 Πέτρος Πατρίκιος : Ο βυζαντινός διπλωμάτης, αξιωματούχος και συγγραφέας Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1988 Byzantine Crete : From the 5th Century to the Venetian Conquest Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1988 Βυζάντιο και Ερυθρά Θάλασσα : Σχέσεις με τη Νουβία, Αιθιοπία και Νότια Αραβία ως την αραβική κατάκτηση Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1988 Ιωάννης Απόκαυκος : Συμβολή στην έρευνα του βίου και του συγγραφικού έργου του Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1987 Das westliche Kaiserreich und das lateinische Königreich Thessalonike Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1987 The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I : AD 802-811 Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
1986 Οι διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου και Περσίας έως τον στ αιώνα : Διδακτορική διατριβή Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα