Χαρίσης, Αθανάσιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση : Θεωρία, έρευνα και διδακτικές παρεμβάσεις Συγγραφέας Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Αξιολόγηση της σχολικής μάθησης : Β΄ έκδοση Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η εικόνα του άλλου στην εποχή μας και τον τόπο μας : Ψυχοκοινωνικές και ποιμαντικές προσεγγίσεις. Σύγχρονες μορφές βίας Επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση Άλλο
2014 Συνεχιζόμενη δια βίου μάθηση : Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Αξιολόγηση της σχολικής μάθησης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Η εικόνα του άλλου στην εποχή μας και τον τόπο μας : Ψυχοκοινωνικές και ποιμαντικές προσεγγίσεις. Σύγχρονες μορφές βίας Επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση : Θεωρία, έρευνα και διδακτικές παρεμβάσεις Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Αξιολόγηση της σχολικής μάθησης : Β΄ έκδοση Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Συνεχιζόμενη δια βίου μάθηση : Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Αξιολόγηση της σχολικής μάθησης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Η εικόνα του άλλου στην εποχή μας και τον τόπο μας : Ψυχοκοινωνικές και ποιμαντικές προσεγγίσεις. Σύγχρονες μορφές βίας Ιδιωτική Έκδοση Άλλο
Η εικόνα του άλλου στην εποχή μας και τον τόπο μας : Ψυχοκοινωνικές και ποιμαντικές προσεγγίσεις. Σύγχρονες μορφές βίας Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα