Χαραλαμπάκης, Αριστοτέλης Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος Ι: Το Έγκλημα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος Ι: Το Έγκλημα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος ΙΙ: Η Ποινή Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος ΙΙ: Η Ποινή Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν4619/2019 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Η Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινική Ευθύνη Υπουργών : Δογματική,συγκριτική και ιστορική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ποινική Ευθύνη Υπουργών : Δογματική,συγκριτική και ιστορική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ποινικό δίκαιο: Γενικό μέρος (Τόμοι Ι-ΙΙ) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2020 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν4619/2019 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας : Συνοπτική ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4619/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας : Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4619/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο προσδιορισμός της ποινής : Στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Ο Ποινικός Κώδικας σε πίνακες (Γενικό - Ειδικό Μέρος) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ιατρική ευθύνη : Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2016 Ιατρική ευθύνη-Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Επιτομή Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος - Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ψυχής Θροΐσματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ποινικό Δίκαιο και Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ποινικό Δίκαιο και Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Νομολογία στα Σύγχρονα Ζητήματα του Ποινικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Νομολογία στα Σύγχρονα Ζητήματα του Ποινικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διαγράμματα ποινικού κώδικα : Ο ποινικός κώδικας σε πίνακες (Γενικό - Ειδικό μέρος) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Ποινικός κώδικας : Ερμηνεία κατ' άρθρο (Άρθρα 207-473) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Ποινικός κώδικας : Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-206) Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο : Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ (Ποινικές μελέτες - τομέας ποινικών & εγκληματολογικών επιστημών Δ.Π.Θ., αριθμ. 1) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Σύνοψη ποινικού δικαίου γενικό μέρος : Το έγκλημα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ζητήματα ποινικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ποινικός κώδικας και νομολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Ποινικός Κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Διάγραμμα ποινικού δικαίου : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διάγραμμα ποινικού δικαίου : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Μελέτες ποινικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1996 Η απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Προβλήματα της απόπειρας στο ποινικό δίκαιο : Πρώτη διήμερη επιστημονική συνάντηση των τομέων ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης: Κομοτηνή 25-26 Νοεμβρίου 1994 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Ναρκωτικά, η πορεία προς την νέα ρύθμιση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Ποινικό δίκαιο : Γενικό μέρος: Διδασκαλία Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Αμφιβολίες ως προς τις προϋποθέσεις της ποινικής δίκης : Θεωρητική ενασχόληση με την αρχή in dubio pro reo Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος Ι: Το Έγκλημα Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος ΙΙ: Η Ποινή Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος Ι: Το Έγκλημα Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος : Τόμος ΙΙ: Η Ποινή Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ποινικό δίκαιο: Γενικό μέρος (Τόμοι Ι-ΙΙ) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας : Συνοπτική ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4619/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας : Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4619/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ιατρική ευθύνη : Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2016 Ιατρική ευθύνη-Νομικές και δεοντολογικές παράμετροι- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Επιτομή Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος - Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ψυχής Θροΐσματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ποινικό Δίκαιο και Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ποινικό Δίκαιο και Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Νομολογία στα Σύγχρονα Ζητήματα του Ποινικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Νομολογία στα Σύγχρονα Ζητήματα του Ποινικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Σύνοψη ποινικού δικαίου γενικό μέρος : Το έγκλημα Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ζητήματα ποινικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ποινικός κώδικας και νομολογία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Ποινικός Κώδικας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Διάγραμμα ποινικού δικαίου : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διάγραμμα ποινικού δικαίου : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Μελέτες ποινικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1996 Η απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Ναρκωτικά, η πορεία προς την νέα ρύθμιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Αμφιβολίες ως προς τις προϋποθέσεις της ποινικής δίκης : Θεωρητική ενασχόληση με την αρχή in dubio pro reo Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο : Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Οργανωμένο Εγκλημα : 'Αρθρο 187 ΠΚ Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν4619/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Η Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2021 Ποινική Ευθύνη Υπουργών : Δογματική,συγκριτική και ιστορική προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ποινική Ευθύνη Υπουργών : Δογματική,συγκριτική και ιστορική προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν4619/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο προσδιορισμός της ποινής : Στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Ο Ποινικός Κώδικας σε πίνακες (Γενικό - Ειδικό Μέρος) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Διαγράμματα ποινικού κώδικα : Ο ποινικός κώδικας σε πίνακες (Γενικό - Ειδικό μέρος) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Ποινικός κώδικας : Ερμηνεία κατ' άρθρο (Άρθρα 207-473) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Ποινικός κώδικας : Ερμηνεία κατ' άρθρο (άρθρα 1-206) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο : Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ (Ποινικές μελέτες - τομέας ποινικών & εγκληματολογικών επιστημών Δ.Π.Θ., αριθμ. 1) Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1995 Προβλήματα της απόπειρας στο ποινικό δίκαιο : Πρώτη διήμερη επιστημονική συνάντηση των τομέων ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης: Κομοτηνή 25-26 Νοεμβρίου 1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Ποινικό δίκαιο : Γενικό μέρος: Διδασκαλία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα