Χάλκου, Μαρία Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Μια ματιά είναι μόνο... Ας είναι με αγάπη δοσμένη : Ποιητικές ιστορίες Συγγραφέας Νέα Διάσταση Χαρτόδετο
2018 Ας είναι αυτό το καλοκαίρι : Το ξεκίνημα μιας ζωής που δεν φοβάται να σπουδάσει τις αλήθειες της αιώνιας ψυχής Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2018 Σαν νιώσεις τον άνεμο : Ποιητικές Ιστορίες Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2014 Τα Βυζαντινά Μαθηματικά Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. Σετ προϊόντων
2014 Τα Βυζαντινά Μαθηματικά : The codex Vindobonensis phil.Gr. 65 of the 15th century (ff. 11r-126r) Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. PDF
2014 Τα Βυζαντινά Μαθηματικά : The codex Vindobonenesis phil.Gr. 65 of the 15th century (ff. 11r-126r) Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. PDF
2014 Τα μαθηματικά στην Ελλάδα από τον 15ον έως τον 18ον αι. μ.Χ. : Τα μυστικά που αποκαλύπτουν τα χειρόγραφα Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2010 Κωνικές τομές : Εισαγωγή, θεωρία-4ος ορισμός, εφαρμογές για τη διδασκαλία Συγγραφέας Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2009 Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας : Σύμφωνα με τον κώδικα 72 του 18ου αι. της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας: Εισαγωγή, έκδοση και σχόλια Επιμέλεια Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2007 Ιστορία Μαθηματικών: τα προβλήματα της γεωμετρίας στο Βυζάντιο : Γεωδαισία Συγγραφέας Παύλος Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Ιστορία μαθηματικών: Τα μαθηματικά στο Βυζάντιο : Λογιστική Συγγραφέας Παύλος Εκδόσεις Χαρτόδετο
2006 Τα μαθηματικά στο Βυζάντιο : Λογιστική Συγγραφέας Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2006 Τα προβλήματα της γεωμετρίας στο Βυζάντιο : Γεωδαισία Συγγραφέας Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2006 Το μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 (ΦΦ.11-126) : Εισαγωγή, έκδοση και σχόλια Επιμέλεια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Δερματόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Γ΄ τεύχος Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Α΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Μια ματιά είναι μόνο... Ας είναι με αγάπη δοσμένη : Ποιητικές ιστορίες Νέα Διάσταση Χαρτόδετο
2018 Ας είναι αυτό το καλοκαίρι : Το ξεκίνημα μιας ζωής που δεν φοβάται να σπουδάσει τις αλήθειες της αιώνιας ψυχής Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2018 Σαν νιώσεις τον άνεμο : Ποιητικές Ιστορίες Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2014 Τα Βυζαντινά Μαθηματικά Χάλκου, Μαρία Δημ. Σετ προϊόντων
2014 Τα Βυζαντινά Μαθηματικά : The codex Vindobonensis phil.Gr. 65 of the 15th century (ff. 11r-126r) Χάλκου, Μαρία Δημ. PDF
2014 Τα Βυζαντινά Μαθηματικά : The codex Vindobonenesis phil.Gr. 65 of the 15th century (ff. 11r-126r) Χάλκου, Μαρία Δημ. PDF
2014 Τα μαθηματικά στην Ελλάδα από τον 15ον έως τον 18ον αι. μ.Χ. : Τα μυστικά που αποκαλύπτουν τα χειρόγραφα Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2010 Κωνικές τομές : Εισαγωγή, θεωρία-4ος ορισμός, εφαρμογές για τη διδασκαλία Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2007 Ιστορία Μαθηματικών: τα προβλήματα της γεωμετρίας στο Βυζάντιο : Γεωδαισία Παύλος Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Ιστορία μαθηματικών: Τα μαθηματικά στο Βυζάντιο : Λογιστική Παύλος Εκδόσεις Χαρτόδετο
2006 Τα μαθηματικά στο Βυζάντιο : Λογιστική Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2006 Τα προβλήματα της γεωμετρίας στο Βυζάντιο : Γεωδαισία Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Γ΄ τεύχος Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Α΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας : Σύμφωνα με τον κώδικα 72 του 18ου αι. της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας: Εισαγωγή, έκδοση και σχόλια Χάλκου, Μαρία Δημ. Χαρτόδετο
2006 Το μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 (ΦΦ.11-126) : Εισαγωγή, έκδοση και σχόλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα