Χαιρετάκης, Μανώλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949 και είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001- ), απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος των Μαθηματικών από τη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (PhD) και Διδάκτωρ – cum laude – του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: "Ελληνικός ημερήσιος πολιτικός Τύπος και πολιτική επικοινωνία: κυκλοφοριακές τάσεις και εκλογικά αποτελέσματα- μια απόπειρα ερμηνευτικής συσχέτισης για την περίοδο 1952-1984".
Έχει εργαστεί στον κλάδο της διαφήμισης (1977-1995) ως Διευθυντής του τμήματος Προγραμματισμού και Έρευνας των διαφημιστικών μέσων σε πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες ( ΑΔΕΛ/ SAATCHI , ΓΝΩΜΗ/ FCB , DDB NEEDHAM , BBDO / ATHENS , DMB & B / ATHENS ), με κύριο αντικείμενο τον αναλυτικό και στρατηγικό προγραμματισμό των διαφημιστικών μέσων, για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού διαφημιστικών εκστρατειών (στις οποίες περιλαμβάνονται διαφημιστικές εκστρατείες πολιτικών κομμάτων), και την έρευνα σχετικά με τα διαφημιστικά Μ.Μ.Ε. Υπεύθυνος για τη δημιουργία της στρατηγικής της (επικοινωνιακής) προσέγγισης – μέσω της βέλτιστης χρήσης των Μ.Μ.Ε. – επικοινωνιακών εκστρατειών για ένα ευρύτατο φάσμα ελληνικών και πολυεθνικών λογαριασμών (ενδεικτικά: Procter and Gamble, TWA, British Airways, SAA, Black and Decker, Henninger, Shell, Nestle, Henkel, BDF, Wella, Visa, Hoechst, Toyota, NN, Παπαστράτος, Vileda, Gordon ' s, Wilkinson, Colgate Palmolive, Reemtsma, Bayer, Telefunken, Mobil Oil, Mazda, Lada, Yamaha, Alpha Bank, Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, PepsiCo, Gilette, Oral B, Knorr, Carlsberg, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Philips, Καθημερινή, Sky 100.4, Kahlua, Generali, Rolco - Vianil, Σόφτεξ, Fiat, Mars, Uncle Ben ' s, Digital, Commercial Union, Μεβγάλ, KLM, Texaco, Christofle, Τράπεζα Αθηνών, United Distillers, Interamerican), για τη δημιουργία και χρήση νέων εννοιών και μεθοδολογιών στον προγραμματισμό των διαφημιστικών μέσων, και για τη συνεχή βελτίωση των επικοινωνιακών τους προσεγγίσεων, ούτως ώστε να προκύπτει διαρκώς αποτελεσματικότερη επικοινωνία, σε ένα ολοένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον. Σύμβουλος Marketing και επικοινωνίας στην Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.), Σύμβουλος Μ.Μ.Ε. σε έναν αριθμό ελληνικών και ξένων εταιρειών Μ.Μ.Ε. Μέλος της ομάδας των ελεγκτών που διενεργούν τον έλεγχο του συστήματος καταγραφής του ακροατηρίου της Ελληνικής τηλεόρασης, για λογαριασμό της Επιτροπής Ελέγχου της Έρευνας Τηλεθέασης (Ε.Ε.Ε.Τ.) στην Ελλάδα ( Δεκ. 1996-Οκτ. 2002). Επίσης, μέλος της ομάδας των ελεγκτών που διενεργούν τον έλεγχο του συστήματος καταγραφής του ακροατηρίου της Κυπριακής τηλεόρασης, για λογαριασμό της Επιτροπής Ελέγχου και Έρευνας Τηλεθέασης στην Κύπρο. Μέλος Επιτροπών Διενέργειας Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών για την "Εξειδίκευση Επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και υλοποίησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας" για έναν αριθμό Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Τάξεως, Ανάπτυξης, Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Έχει διδάξει προγραμματισμό των Μ.Μ.Ε. και της κοινωνιολογίας των Μ.Μ.Ε. Στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), στο Κέντρο για τη Διαφήμιση και το Marketing ( CAM ), στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), και στη Σχολή Διαφήμισης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ). Μαθήματα σχετικά με την κοινωνιολογία των ακροατηρίων, τις πολυεθνικές των Μ.Μ.Ε., τη διαφημιστική επικοινωνία, κ.α. Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986-1995), και στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995- ) καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης- Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας (2002- )
Τα δημοσιευμένα βιβλία του είναι : "Μερικά σχόλια για τη διαπλοκή του κοινού με τα Μ.Μ.Ε. Και την εξουσία -ένα κείμενο εργασίας σε εξέλιξη" UNIVERSITY STUDIO PRESS , Θεσσαλονίκη 1995, "Οι τάσεις των Μ.Μ.Ε. Στην Ελλάδα - μια κατ' εξοχήν ποσοτική αποτύπωση" Τετράδια Επικοινωνίας 1, Ι.Ο.Μ., Αθήνα Ιούνιος 1997, "Τηλεόραση και διαφήμιση - η Ελληνική περίπτωση" Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1997 • "Συνοπτική βιβλιογραφία για τα Μ.Μ.Ε." Τετράδια Επικοινωνίας 2, Ι.Ο.Μ., 1999, "Μ.Μ.Ε. Κείμενα στο WWW – η καθημερινότητα, η πράξη, τα πλαίσια, το περιεχόμενο και η διανομή" Σειρά Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2000, "Ιδιωτικά και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά Μέσα – κοινή γνώμη και καθολική συμμετοχή" Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας" Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2001, "Η πολιτική διαφήμιση: μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές του έτους 2000" UNIVERSITY STUDIO PRESS , Θεσσαλονίκη 2003, "Περιγράφοντας το νέο ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο – προβλήματα και προκλήσεις" Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας" Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2004, "Η στρατιωτική δικτατορία της 21 ης Απριλίου ως τομή για τα ελληνικά Μ.Μ.Ε." υπό έκδοση, "Τηλεθέαση" Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007.
Τα άρθρα του σε βιβλία είναι : "Η διείσδυση της TV και το κοινό της στην Ελλάδα" άρθρο περιλαμβανόμενο στο βιβλίο " Tηλεόραση και επι-κοινωνία" Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 197-208, "Όψεις του πιθανού μέλλοντος των Μ.Μ.Ε. Στην Ελλάδα" άρθρο περιλαμβανόμενο στο βιβλίο:Ζώτου, Γ.Χ.: "Διαφήμιση: Σχεδιασμός και λειτουργία στα πλαίσια της επιχείρησης" Τόμος Α', UNIVERSITY STUDIO PRESS , Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 183-202, "Για την έρευνα τηλεθέασης" περιέχεται στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: " Η κατασκευή της πραγματικότητας και τα Μ.Μ.Ε." επιμ. Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σε. 279-290., "Η πολιτική διαφήμιση: μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές του 2000" , άρθρο περιλαμβανόμενο στο βιβλίο: "Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα" Επιμ.-εισαγ. Ν. Δεμερτζής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002, σελ. 95-140, "Περιγράφοντας το (νέο;) ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο- προβλήματα και προκλήσεις" περιέχεται στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου "Η ψηφιακή πρόκληση: Μ.Μ.Ε. Και δημοκρατία" επιμ. Ρ. Παναγιωτοπούλου, Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2003, σελ. 351-367, Συγγραφή του κεφαλαίου: "Ποσοτικά στοιχεία της ραδιοφωνικής διαφήμισης στην Ελλάδα, 1998-2004" στα πλαίσια ευρύτερης σχετικής μελέτης του Ι.Ο.Μ., δημοσιευμένο στον διαδικτυακό του τόπο, "1960-2000: Μετασχηματισμοί της Ελληνικής σφαίρας των Μ.Μ.Ε.: από το μπλοκ εξουσίας των εντύπων Μ.Μ.Ε. Στο μπλοκ εξουσίας των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε." (υπό έκδοση, στα αγγλικά)
Άρθρα, μελέτες και εκθέσεις του είναι : Περισσότερα από τριακόσια άρθρα, μελέτες και εκθέσεις για τα Μ.Μ.Ε., με έμφαση στη διαφήμιση, τις νέες τεχνολογίες των Μ.Μ.Ε., την έρευνα για τα Μ.Μ.Ε. Την τηλεόραση, τον Τύπο, την πολιτική επικοινωνία και την πολιτική διαφήμιση σε Ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες, όπως: " Manager ", " Media View ", " Media ", " Ad Business ", "Διαφημιστική Εβδομάδα", "Σύγχρονη Διαφήμιση", "Ετήσιος οδηγός Δημοσιότητας της Infopublica ", "Οικονομικός Ταχυδρόμος" και στις εφημερίδες "Καθημερινή", "Το Βήμα", "Ελευθεροτυπία", "Ημερησία" και "Κέρδος". Επιπλέον έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από ογδόντα πέντε άρθρα για τα Μ.Μ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.zoobidon.com με τίτλο "Ημερολόγιο καταστρώματος" (1992-2001), καθώς και περισσότερα από εικοσιπέντε άρθρα για τα Μ.Μ.Ε. Στις εφημερίδες "Επενδυτής" και "Κόσμος του Επενδυτή".
Συμμετοχή σε Εταιρίες και Ινστιτούτα ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του International Institute of Communications ( IIC ), της International Communication Association ( ICA ) και πρώην ανταποκριτής του περιοδικού Bulletin του European Institute for the Media ( EIM ). • Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής των (διαφημιστικών) βραβείων Effie Hellas για το 2000 και το 2002.

τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Όψεις της χούντας, η συνέχεια και το τέλος (1967-1974) Συγγραφέας Η Εφημερίδα των Συντακτών Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μέρες του 1965 Συγγραφέας Η Εφημερίδα των Συντακτών Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Οψεις της Χούντας (1967-1974) Συγγραφέας Η Εφημερίδα των Συντακτών Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Τα Αιρετικά Νο 13 Τα παραμύθια της χούντας : 10+3 ψέματα για τα "θαύματα" της επταετίας των επίορκων συνταγματαρχών Συγγραφέας Documento Χαρτόδετο
2020 Το Δύσκολο 1965 και οι Εφημερίδες της Εποχής Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2018 Λόγος και αντίλογος: κείμενα εποχής για τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Προκήρυξις του Γεωργίου Καφαντάρη προς τον Ελληνικόν λαόν Συγγραφέας Παρατηρητής της Θράκης Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Πολιτική Επικοινωνία. Κριτικός και Κατεξουσιαστικός Λόγος Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2015 ΜΜΕ Διαφήμιση και κατανάλωση : Η Ελληνική περίπτωση 2000-2010 : Τόμος 2 Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2015 ΜΜΕ Διαφήμιση και κατανάλωση : Η Ελληνική περίπτωση 2000-2010 : ΣΕΤ 2 Τόμων Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2014 Η Ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950 Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2014 ΜΜΕ Διαφήμιση και κατανάλωση : Η Ελληνική περίπτωση 2000-2010 : Τόμος 1 Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2013 Η κρίση και τα ΜΜΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης : 20 χρόνια και κάτι Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 ΜΜΕ, διαφήμιση και κατανάλωση Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2009 Μ.Μ.Ε.: Μύθοι, διαφήμιση, αριθμοί και περιεχόμενο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Τρία κείμενα για την πολιτική διαφήμιση : Διαφημιστική δαπάνη των ελληνικών πολιτικών κομμάτων 1985-2005: Κυπριακές προεδρικές εκλογές 2003: Δημοτικές εκλογές Αθηνών 2002 Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Σημειώσεις για την πολιτική και την πωλητική Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Τηλεθέαση : Γιατί εκτιμάται: Πως παράγεται: Μερικά κρίσιμα θέματα: Η εικόνα της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Οι αμφισβητήσεις των μετρήσεων τηλεθέασης στην Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα Συγγραφέας Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) Χαρτόδετο
2004 Περιγράφοντας το νέο ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο : Προβλήματα και προκλήσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η πολιτική διαφήμιση : Μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές του έτους 2000 Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2003 Η ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία : Εργασίες διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα, Μάιος 2001 Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2001 Ιδιωτικά και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κοινή γνώμη και καθολική κοινωνική συμμετοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 ΜΜΕ: Κείμενα στο WWW : Η καθημερινότητα, η πράξη, τα πλαίσια, το περιεχόμενο και η διανομή Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1997 Κοκταίηλ πάρτυ Μετάφραση Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
1997 Οι τάσεις των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα : Μία κατ' εξοχήν ποσοτική αποτύπωση Συγγραφέας Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) Χαρτόδετο
1997 Τηλεόραση και διαφήμιση : Η ελληνική περίπτωση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1971 Γενναίος νέος κόσμος : Μυθιστόρημα Μετάφραση Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Όψεις της χούντας, η συνέχεια και το τέλος (1967-1974) Η Εφημερίδα των Συντακτών Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μέρες του 1965 Η Εφημερίδα των Συντακτών Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Οψεις της Χούντας (1967-1974) Η Εφημερίδα των Συντακτών Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Τα Αιρετικά Νο 13 Τα παραμύθια της χούντας : 10+3 ψέματα για τα "θαύματα" της επταετίας των επίορκων συνταγματαρχών Documento Χαρτόδετο
2020 Το Δύσκολο 1965 και οι Εφημερίδες της Εποχής Τόπος Χαρτόδετο
2018 Λόγος και αντίλογος: κείμενα εποχής για τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Προκήρυξις του Γεωργίου Καφαντάρη προς τον Ελληνικόν λαόν Παρατηρητής της Θράκης Χαρτόδετο
2015 ΜΜΕ Διαφήμιση και κατανάλωση : Η Ελληνική περίπτωση 2000-2010 : ΣΕΤ 2 Τόμων Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2015 ΜΜΕ Διαφήμιση και κατανάλωση : Η Ελληνική περίπτωση 2000-2010 : Τόμος 2 Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2014 Η Ραδιοφωνία στην Ελλάδα 1930-1950 Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2014 ΜΜΕ Διαφήμιση και κατανάλωση : Η Ελληνική περίπτωση 2000-2010 : Τόμος 1 Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2013 Η κρίση και τα ΜΜΕ Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης : 20 χρόνια και κάτι Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 ΜΜΕ, διαφήμιση και κατανάλωση University Studio Press Χαρτόδετο
2009 Μ.Μ.Ε.: Μύθοι, διαφήμιση, αριθμοί και περιεχόμενο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Τρία κείμενα για την πολιτική διαφήμιση : Διαφημιστική δαπάνη των ελληνικών πολιτικών κομμάτων 1985-2005: Κυπριακές προεδρικές εκλογές 2003: Δημοτικές εκλογές Αθηνών 2002 University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Σημειώσεις για την πολιτική και την πωλητική Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Τηλεθέαση : Γιατί εκτιμάται: Πως παράγεται: Μερικά κρίσιμα θέματα: Η εικόνα της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Οι αμφισβητήσεις των μετρήσεων τηλεθέασης στην Ελλάδα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) Χαρτόδετο
2004 Περιγράφοντας το νέο ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο : Προβλήματα και προκλήσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η πολιτική διαφήμιση : Μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές του έτους 2000 University Studio Press Χαρτόδετο
2003 Η ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία : Εργασίες διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα, Μάιος 2001 Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2001 Ιδιωτικά και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κοινή γνώμη και καθολική κοινωνική συμμετοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 ΜΜΕ: Κείμενα στο WWW : Η καθημερινότητα, η πράξη, τα πλαίσια, το περιεχόμενο και η διανομή Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1997 Οι τάσεις των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα : Μία κατ' εξοχήν ποσοτική αποτύπωση Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.) Χαρτόδετο
1997 Τηλεόραση και διαφήμιση : Η ελληνική περίπτωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Κοκταίηλ πάρτυ Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
1971 Γενναίος νέος κόσμος : Μυθιστόρημα Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης : Πολιτική Επικοινωνία. Κριτικός και Κατεξουσιαστικός Λόγος Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο