Φορόπουλος, Λεωνίδας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Αυτοματισμοί : Έλεγχοι και ρυθμίσεις Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογία αυτοματισμών Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογία αυτοματισμών Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2004 Τεχνολογία υπολογιστών : Επίτομο Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προγραμματισμού Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Τεχνολογία Η/Υ και περιφερειακών Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2000 Τεχνολογία ISDN : Δομημένη καλωδίωση, πρωτόκολλα επικοινωνίας Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1999 Τηλεπικοινωνίες Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1999 Τηλεπικοινωνίες Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1997 Βιβλίο εξετάσεων ηλεκτρονικού Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1997 Επαγγελματικοί υπολογισμοί ηλεκτρονικού Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία επικοινωνιών Μετάφραση Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Αυτοματισμοί : Έλεγχοι και ρυθμίσεις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογία αυτοματισμών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προγραμματισμού Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Τεχνολογία Η/Υ και περιφερειακών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Αυτοματισμοί : Έλεγχοι και ρυθμίσεις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογία αυτοματισμών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2004 Τεχνολογία υπολογιστών : Επίτομο Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προγραμματισμού Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Τεχνολογία Η/Υ και περιφερειακών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2000 Τεχνολογία ISDN : Δομημένη καλωδίωση, πρωτόκολλα επικοινωνίας Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1999 Τηλεπικοινωνίες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1999 Τηλεπικοινωνίες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1997 Βιβλίο εξετάσεων ηλεκτρονικού Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1997 Επαγγελματικοί υπολογισμοί ηλεκτρονικού Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία επικοινωνιών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα