Φίλιος, Βασίλειος Φ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ιστορία της ευρωπαϊκής λογιστικής Συγγραφέας Διπλογραφία Χαρτόδετο
2022 Ο λογισμός της προστεθείσας αξίας : Η μεγάλη μακρο- και μίκρο-οικονομική σημασία του Συγγραφέας Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η τεχνική των αποτιμήσεων Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Λογιστική ιστορική και φιλοσοφική ανάλυση Συγγραφέας Εκδόσεις Ριόλος Χαρτόδετο
2022 Η λογιστική, ο καπιταλισμός και η ιστορία : μελετήματα οικονομικού βίου με έμφαση στη λογιστική Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Διοικητική των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων : A handbook on management Συγγραφέας Specisoft Χαρτόδετο
2022 Θέματα οικονομικής και διοικητικής των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων : A handbook of business administration Συγγραφέας Specisoft Χαρτόδετο
2021 Ιστορία της λογιστικής Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2021 Τιμολόγηση Ενδοεταιρικών - Ενδοομιλικών Μεταβιβάσεων (Transfer Pricing) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Λογιστική, πολιτική και λογοδοσία : Αναζητώντας τα αίτια της ανόδου και της πτώσης των εθνών Επιστημονική επιμέλεια Διπλογραφία Χαρτόδετο
2017 Η Θεωρία της Λογιστικής : Η Λογιστική ως επιστήμη Συγγραφέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Χρηματοοικονομική διοίκηση Συγγραφέας Διπλογραφία Χαρτόδετο
2016 Κοστολόγηση, βιομηχανικός λογισμός και διαχειριστική (-διοικητική) λογιστική κόστους Συγγραφέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Λογιστική Θεωρία (τόμοι: Α΄, Β΄& Γ΄) Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική : περιέχονται περισσότερες από 500 λυμένες ασκήσεις Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Γενική χρηματοοικονομική λογιστική : Αποτιμητική και λογιστική πληθωρισμού Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Διοικητική λογιστική : Κοστολόγηση και λογιστική κόστους για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων: Ειδικότερα θέματα και σύστημα ασκήσεων Συγγραφέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Σκληρόδετο
2010 Λογιστική θεωρία Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και (εκτιμητική) αποτιμητική Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2004 Διεθνή λογιστικά πρότυπα : Ανάλυση και σύγκριση με την ελληνική πρακτική, εμπειρική διερεύνησή τους Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2003 Δημιουργική λογιστική Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2003 Διεθνής λογιστική : Τα πλαίσιά της Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Ο λογιστικός σχεδιασμός, η λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1998 Διοικητική λογιστική : Κοστολόγηση, προϋπολογιστική και προϋπολογιστικός έλεγχος Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1998 Ιστορία της νεότερης ελληνικής λογιστικής Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1997 Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίων Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1997 Η ποσοτική ανάλυση των οικονομικών : τ.Α' Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1996 Χρηματοοικονομική ανάλυση : τ.Α' Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1995 Λογιστική για την οικονομική ανάπτυξη Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων : Τραπεζική μορφολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Η οικονομική των τραπεζικών επιχειρήσεων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1991 Όμιλοι εταιρειών και η ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1991 Στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1989 Τραπεζική λογιστική : Χρηματοοικονομικός, κοστολογικός και ελεγκτικός λογισμός των τραπεζικών επιχειρήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ιστορία της ευρωπαϊκής λογιστικής Διπλογραφία Χαρτόδετο
2022 Ο λογισμός της προστεθείσας αξίας : Η μεγάλη μακρο- και μίκρο-οικονομική σημασία του Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η τεχνική των αποτιμήσεων Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Λογιστική ιστορική και φιλοσοφική ανάλυση Εκδόσεις Ριόλος Χαρτόδετο
2022 Η λογιστική, ο καπιταλισμός και η ιστορία : μελετήματα οικονομικού βίου με έμφαση στη λογιστική Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2022 Διοικητική των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων : A handbook on management Specisoft Χαρτόδετο
2022 Θέματα οικονομικής και διοικητικής των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων : A handbook of business administration Specisoft Χαρτόδετο
2021 Ιστορία της λογιστικής Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2021 Τιμολόγηση Ενδοεταιρικών - Ενδοομιλικών Μεταβιβάσεων (Transfer Pricing) Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Η Θεωρία της Λογιστικής : Η Λογιστική ως επιστήμη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Χρηματοοικονομική διοίκηση Διπλογραφία Χαρτόδετο
2016 Κοστολόγηση, βιομηχανικός λογισμός και διαχειριστική (-διοικητική) λογιστική κόστους Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Λογιστική Θεωρία (τόμοι: Α΄, Β΄& Γ΄) Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική : περιέχονται περισσότερες από 500 λυμένες ασκήσεις Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Γενική χρηματοοικονομική λογιστική : Αποτιμητική και λογιστική πληθωρισμού Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Διοικητική λογιστική : Κοστολόγηση και λογιστική κόστους για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων: Ειδικότερα θέματα και σύστημα ασκήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Σκληρόδετο
2010 Λογιστική θεωρία Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και (εκτιμητική) αποτιμητική Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Ο οικονομικός λογισμός των γεωργικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2004 Διεθνή λογιστικά πρότυπα : Ανάλυση και σύγκριση με την ελληνική πρακτική, εμπειρική διερεύνησή τους Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2003 Δημιουργική λογιστική Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2003 Διεθνής λογιστική : Τα πλαίσιά της Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Ο λογιστικός σχεδιασμός, η λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1998 Διοικητική λογιστική : Κοστολόγηση, προϋπολογιστική και προϋπολογιστικός έλεγχος Έλλην Χαρτόδετο
1998 Ιστορία της νεότερης ελληνικής λογιστικής Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1997 Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίων Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1997 Η ποσοτική ανάλυση των οικονομικών : τ.Α' Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1996 Χρηματοοικονομική ανάλυση : τ.Α' Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1995 Λογιστική για την οικονομική ανάπτυξη Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων : Τραπεζική μορφολογία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Η οικονομική των τραπεζικών επιχειρήσεων Interbooks Χαρτόδετο
1991 Όμιλοι εταιρειών και η ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1991 Στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων Interbooks Χαρτόδετο
1989 Τραπεζική λογιστική : Χρηματοοικονομικός, κοστολογικός και ελεγκτικός λογισμός των τραπεζικών επιχειρήσεων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Λογιστική, πολιτική και λογοδοσία : Αναζητώντας τα αίτια της ανόδου και της πτώσης των εθνών Διπλογραφία Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα