Φιλιός, Ανδρόνικος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Κατεργασίες μετάλλων Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Έλεγχος ρύπανσης και διαχείριση αποβλήτων Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Βασική μηχανολογία Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Βασική μηχανολογία Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Βασική μηχανολογία : Επίτομο Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος : Επίτομο Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2010 Κατεργασίες μετάλλων Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Έλεγχος ρύπανσης και διαχείριση αποβλήτων Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Βασική μηχανολογία Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Βασική μηχανολογία Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Βασική μηχανολογία : Επίτομο Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος : Επίτομο Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα