Φάρος, Φιλόθεος, ιερέας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Μαθήματα ζωής Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2016 Στοχασμοί Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2016 Διάλογος Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2015 Γάμος Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2015 Συζυγία Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2014 Ήθος αηθες Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2014 Πριν και μετά το Πάσχα Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2013 Το πένθος Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2013 Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2011 Στου δρόμου τα μισά Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2011 Τάξη + αταξία Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
2010 Η διαχείριση της αγάπης Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2009 Ταξίδι αυτοανακάλυψης Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2009 Έρωτος φύσις Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2009 Οικογένεια σε κρίση Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
2007 Γονείς και παιδιά Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2005 Συγκυρίες και επιλογές Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2003 Βάδιζε υγιαίνων Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2003 Η ίαση ως υγείας ολοκληρία Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2002 Η εκκλησία ως σκάνδαλο και ως σωτηρία Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2001 Ο μύθος της ψυχικής νόσου Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2000 Η αλλοίωση του χριστιανικού ήθους Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2000 Συζυγία Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1998 Η ίαση ως υγείας ολοκληρία Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1998 Πριν και μετά το Πάσχα Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1997 Γάμος Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1997 Γονείς και παιδιά Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1997 Κλήρος Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1996 Ο διάλογος Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1996 Βάδιζε υγιαίνων Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1994 Παπαδοσύνης μορφή και παραμόρφωση Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
1993 Ήθος άηθες Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
1993 Το πένθος Συγγραφέας Ακρίτας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Μαθήματα ζωής Αρμός Χαρτόδετο
2016 Στοχασμοί Αρμός Χαρτόδετο
2016 Διάλογος Αρμός Χαρτόδετο
2015 Γάμος Αρμός Χαρτόδετο
2015 Συζυγία Αρμός Χαρτόδετο
2014 Ήθος αηθες Αρμός Χαρτόδετο
2014 Πριν και μετά το Πάσχα Αρμός Χαρτόδετο
2013 Το πένθος Αρμός Χαρτόδετο
2013 Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά Αρμός Χαρτόδετο
2011 Στου δρόμου τα μισά Αρμός Χαρτόδετο
2011 Τάξη + αταξία Ακρίτας Χαρτόδετο
2010 Η διαχείριση της αγάπης Αρμός Χαρτόδετο
2009 Ταξίδι αυτοανακάλυψης Αρμός Χαρτόδετο
2009 Έρωτος φύσις Αρμός Χαρτόδετο
2009 Οικογένεια σε κρίση Ακρίτας Χαρτόδετο
2007 Γονείς και παιδιά Αρμός Χαρτόδετο
2005 Συγκυρίες και επιλογές Αρμός Χαρτόδετο
2003 Βάδιζε υγιαίνων Αρμός Χαρτόδετο
2003 Η ίαση ως υγείας ολοκληρία Αρμός Χαρτόδετο
2002 Η εκκλησία ως σκάνδαλο και ως σωτηρία Αρμός Χαρτόδετο
2001 Ο μύθος της ψυχικής νόσου Αρμός Χαρτόδετο
2000 Η αλλοίωση του χριστιανικού ήθους Αρμός Χαρτόδετο
2000 Συζυγία Ακρίτας Χαρτόδετο
1998 Η ίαση ως υγείας ολοκληρία Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1998 Πριν και μετά το Πάσχα Ακρίτας Χαρτόδετο
1997 Γάμος Ακρίτας Χαρτόδετο
1997 Γονείς και παιδιά Ακρίτας Χαρτόδετο
1997 Κλήρος Ακρίτας Χαρτόδετο
1996 Ο διάλογος Ακρίτας Χαρτόδετο
1996 Βάδιζε υγιαίνων Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1994 Παπαδοσύνης μορφή και παραμόρφωση Αρμός Χαρτόδετο
1993 Ήθος άηθες Ακρίτας Χαρτόδετο
1993 Το πένθος Ακρίτας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα