Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΑΡΧΑΙΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Επιστημονική επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2011 Αντιλήψεις των καθηγητών μαθηματικών για την καταλληλότητα και χρήση των διδακτικών μοντέλων και των Ν.Τ. στην διδακτική πράξη Επιμέλεια κειμένου Καραγιάννης Ιωάννης Βασ. Χαρτόδετο
2011 Η γυναίκα στο έργο του Ξενόπουλου στην αστική κοινωνία της Αθήνας του τέλους του 19ου και αρχών του 20ού αιώνα Συγγραφέας Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. Χαρτόδετο
2011 Αρχαίοι Ρόδιοι μαθηματικοί και αστρονόμοι : Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής και του έργου τους Συγγραφέας Παπαδομαρκάκης, Ιωάννης Χ. - Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. - Καραγιάννης, Ιωάννης Β. Χαρτόδετο
2011 Γεμίνος ο Ρόδιος : Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής και του έργου του Συγγραφέας Καραγιάννης, Ιωάννης Β. - Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΑΡΧΑΙΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2011 Η γυναίκα στο έργο του Ξενόπουλου στην αστική κοινωνία της Αθήνας του τέλους του 19ου και αρχών του 20ού αιώνα Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. Χαρτόδετο
2011 Αρχαίοι Ρόδιοι μαθηματικοί και αστρονόμοι : Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής και του έργου τους Παπαδομαρκάκης, Ιωάννης Χ. - Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. - Καραγιάννης, Ιωάννης Β. Χαρτόδετο
2011 Γεμίνος ο Ρόδιος : Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής και του έργου του Καραγιάννης, Ιωάννης Β. - Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2011 Αντιλήψεις των καθηγητών μαθηματικών για την καταλληλότητα και χρήση των διδακτικών μοντέλων και των Ν.Τ. στην διδακτική πράξη Καραγιάννης Ιωάννης Βασ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα