Τρικαμηνάς, Ευθύμιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας τὴν Αἵρεσιν Συγγραφέας Εκδόσεις Degiorgio Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Ὁ Ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης : Ἀναίρεσις τῆς παρανόμου «ἁγιοποιήσεώς» του καὶ δογματικὴ προσέγγισις αὐτῆς Συγγραφέας Εκδόσεις Degiorgio Χαρτόδετο
2014 Ἀπάντησις εἰς Ἐνστάσεις Ἁγιορείτου Μοναχοῦ, ἀφορῶσας εἰς τὸ προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, «Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας τὴν Αἵρεσιν» Συγγραφέας Εκδόσεις Degiorgio Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η αντιμετώπισις της αιρέσεως του Οικουμενισμού κατά τον όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη: Η διακοπή της μνημονεύσεως Συγγραφέας Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγωνιστικός Σύλλογος "Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης" Σκληρόδετο
2000 Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης : Βίος - σύντομη διδασκαλία και σύγκρισις με την σύγχρονη εκκλησία Μετάφραση, Επιμέλεια Ορθοδοξία Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας τὴν Αἵρεσιν Εκδόσεις Degiorgio Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Ὁ Ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης : Ἀναίρεσις τῆς παρανόμου «ἁγιοποιήσεώς» του καὶ δογματικὴ προσέγγισις αὐτῆς Εκδόσεις Degiorgio Χαρτόδετο
2014 Ἀπάντησις εἰς Ἐνστάσεις Ἁγιορείτου Μοναχοῦ, ἀφορῶσας εἰς τὸ προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, «Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας τὴν Αἵρεσιν» Εκδόσεις Degiorgio Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η αντιμετώπισις της αιρέσεως του Οικουμενισμού κατά τον όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη: Η διακοπή της μνημονεύσεως Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγωνιστικός Σύλλογος "Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης" Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης : Βίος - σύντομη διδασκαλία και σύγκρισις με την σύγχρονη εκκλησία Ορθοδοξία Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης : Βίος - σύντομη διδασκαλία και σύγκρισις με την σύγχρονη εκκλησία Ορθοδοξία Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα