Σταματόπουλος, Στέλιος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ασκήσεις εφαρμογών Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων : Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Μάρτιο 2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Αστικός Κώδικας με τη νομολογία της ολομέλειας του Α.Π. της τελευταίας τριακονταετίας : Ενημερωμένος με τον Ν.3853/2010 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και τον Ιούλιο 2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Noέμβριο 2009 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Δεκέμβριο 2005 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός Κώδικας : Με αποφάσεις Ολομελείας Α.Π. τελευταίας εικοσιπενταετίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Εκτελεστοί τίτλοι και αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του κράτους Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος με τους Ν.3327/2005 και 3346/2005 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση : Πρακτικά της διημερίδας της Κομοτηνής 10 και 11 Δεκεμβρίου 2002, που αφιερώθηκε στην ομότιμη καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φάλτση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αστικός κώδικας : Με αποφάσεις Ολομελείας Α.Π. τελευταίας εικοσιπενταετίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η αρχή της οικονομίας στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με την νομολογία της Ολομ. Α.Π. τελευταίας τριανταπενταετίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος μέχρι 31.10.2002 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Αστικός κώδικας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου της τελευταίας εικοσιπενταετίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου της τελευταίας εικοσαετίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του ελληνικού δημοσίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1999 Αστικός κώδικας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου της τελευταίας δεκαπενταετίας Επιμέλεια Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1998 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1994 Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ασκήσεις εφαρμογών Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Μάρτιο 2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Αστικός Κώδικας με τη νομολογία της ολομέλειας του Α.Π. της τελευταίας τριακονταετίας : Ενημερωμένος με τον Ν.3853/2010 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και τον Ιούλιο 2011 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Noέμβριο 2009 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Δεκέμβριο 2005 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Αστικός Κώδικας : Με αποφάσεις Ολομελείας Α.Π. τελευταίας εικοσιπενταετίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Εκτελεστοί τίτλοι και αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του κράτους Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος με τους Ν.3327/2005 και 3346/2005 Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Αστικός κώδικας : Με αποφάσεις Ολομελείας Α.Π. τελευταίας εικοσιπενταετίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Η αρχή της οικονομίας στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με την νομολογία της Ολομ. Α.Π. τελευταίας τριανταπενταετίας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος μέχρι 31.10.2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του ελληνικού δημοσίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1994 Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Αστικός κώδικας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου της τελευταίας εικοσιπενταετίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου της τελευταίας εικοσαετίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2000 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
1999 Αστικός κώδικας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου της τελευταίας δεκαπενταετίας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων : Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση : Πρακτικά της διημερίδας της Κομοτηνής 10 και 11 Δεκεμβρίου 2002, που αφιερώθηκε στην ομότιμη καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φάλτση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο