Σταματόπουλος, Δημήτριος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ός αι.) Επιμέλεια Επίκεντρο EPUB
2019 Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ός αι.) Επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2017 Το Ηράκλειο και η Κρήτη από την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως την Ένωση με την Ελλάδα (1866-1913) : Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου (Ηράκλειο 23-26 Οκτωβρίου 2013) Συγγραφέας Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης 1740-1918 : Αυτοκρατορίες, έθνη και εκσυγχρονισμός Μετάφραση, Επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2016 Ιστορία της Μέσης Ανατολής Επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2016 Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση : Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα Συγγραφέας Αλεξάνδρεια EPUB
2016 Οριενταλισμός στα όρια : Από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική PDF
2013 Ελληνικά παράδοξα : Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Το 1922 και οι πρόσφυγες : Μια νέα ματιά Συγγραφέας Νεφέλη Σκληρόδετο
2010 Πολίτες στην Ευρώπη Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2009 Το Βυζάντιο μετά το έθνος : Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2009 Η ελληνική επανάσταση του 1821 : Ένα ευρωπαϊκό γεγονός Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2008 Οριενταλισμός στα όρια : Από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2003 Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση : Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
1990 Το σουηδικό μοντέλο : Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1987 Επιμέλεια Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών Χαρτόδετο
1989 Εκβιομηχάνιση και εξουσιαστική στρατηγική στην Ελλάδα : Όψεις εξαρτημένης ανάπτυξης Συγγραφέας Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Το Ηράκλειο και η Κρήτη από την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως την Ένωση με την Ελλάδα (1866-1913) : Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου (Ηράκλειο 23-26 Οκτωβρίου 2013) Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση : Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα Αλεξάνδρεια EPUB
2016 Οριενταλισμός στα όρια : Από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή Κριτική PDF
2013 Ελληνικά παράδοξα : Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Το 1922 και οι πρόσφυγες : Μια νέα ματιά Νεφέλη Σκληρόδετο
2010 Πολίτες στην Ευρώπη Επίκεντρο Χαρτόδετο
2009 Το Βυζάντιο μετά το έθνος : Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2009 Η ελληνική επανάσταση του 1821 : Ένα ευρωπαϊκό γεγονός Κέδρος Χαρτόδετο
2008 Οριενταλισμός στα όρια : Από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή Κριτική Χαρτόδετο
2003 Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση : Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
1989 Εκβιομηχάνιση και εξουσιαστική στρατηγική στην Ελλάδα : Όψεις εξαρτημένης ανάπτυξης Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης 1740-1918 : Αυτοκρατορίες, έθνη και εκσυγχρονισμός Επίκεντρο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ός αι.) Επίκεντρο EPUB
2019 Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ός αι.) Επίκεντρο Χαρτόδετο
2016 Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης 1740-1918 : Αυτοκρατορίες, έθνη και εκσυγχρονισμός Επίκεντρο Χαρτόδετο
2016 Ιστορία της Μέσης Ανατολής Επίκεντρο Χαρτόδετο
2016 Οριενταλισμός στα όρια : Από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή Κριτική PDF
2008 Οριενταλισμός στα όρια : Από τα οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή Κριτική Χαρτόδετο
1990 Το σουηδικό μοντέλο : Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1987 Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα