Σταματόπουλος, Αννίβας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Athens, a flashback to the 1960s and 1970s : Αθήνα, αναδρομή στις δεκαετίες ’60 και ’70 Rétrospective de l’Athènes des années 60-70 Ein Rückblick auf Athen - die 60iger und 70iger Jahre - Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Cnossos et découvertes choisies de la civilisation minoenne au musée archéologique d'Héraklion Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Knossos and selected Μinoan findings at the Archaeological Museum of Heraklion Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Knossos und ausgewählte minoische Funde im Archäologischen Museum Heraklion Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Κνωσός και επιλεγμένα ευρήματα μινωικών χρόνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2019 FESTOS HAGIA TRIADA GORTINA : BREVE GUIA ARQUEOLOGICA ILUSTRADA Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2018 Knossos en het Museum van Heraklion Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2018 Κνωσός και Μουσείο Ηρακλείου Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2018 Το ανάκτορο της Κνωσού Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Micene I monumenti e i reperti : Breve guida archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenae The monuments and the finds : Brief illustrated archaeological guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenes Les monuments et les trouvailles : Petit guide archeologique illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mykene Die monumente und die funde : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Santorin La citta preistorica di Akrotiri : Breve guida archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Santorin Die Vorgeschichtliche stadt von Akrotiri : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Σαντορίνη Η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Σαντορίνη Η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Cnossos e il Museo di Iraklion : Breve guida archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Cnossos et le Musee d'Heraklion : Petit guide archeologique illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Cnossos y Museo de Heraclion : Breve guia arqueologica ilustrada Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Knossos and the Heraklion Museum : Brief illustrated archaeological guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Knossos und das Museum von Heraklion : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Κνωσός και Μουσείο Ηρακλείου : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Alt-Korinth : Die Statte und das Museum Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Ancient Corinth : The site and the museum Brief illustrater Archaeological Guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Corinto Antigua : El lugar y el museo Breve Guia Arqueologica ilustrada Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Ancienne Corinthe : Le site et le musee Petit Guide archeologique illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Antica Corinto : La citta e il museo Breve Guida Archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Phaistos-Hagia Triada-Gortyn : Kurzer Bebilderter Archaologischer Fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Phaistos-Hagia Triada-Gortyn : Brief illustrated archaeological guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Phaistos-Hagia Triada-Gortyne : Petit Guide Archeologique illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Κόρινθος : Ο χώρος και το μουσείο Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Φαιστός- Αγία Τριάδα-Γόρτυνα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Das Kloster Hosios Lukas : Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delfi : L'oracolo e il suo ruolo nella vita sociale e politica della Grecia Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delphes : Le sanctuaire oraculaire et son role dans la vie politique et sociale du monde grec antique Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delphi : The oracle and its role in the political and social life of the ancient greeks Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delphi : Das Orakel und seine rolle im sozialpolitischen leben der Griechischen Antike Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Der Palast von Knossos : Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 El Monastero de Hosios Loucas : Breve Guia Arqueologica ilustrada Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 El palacio de Cnossos : Breve guia arqueologica ilustrada Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Faistos-Hagia Triada-Gortyna : Beknopte Geillustreer de Archeologische Gids Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Festos-Hagia Triada-Gortyn : Breve Guida Archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Het Klooster van Hosios Loukas : Beknopte Geillustreer de Archeologische Gids Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Het paleis van Knossos : Beknopte geillustreer de archeologische gids Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Il Monastero di Ossios Loukas : Breve Guida Archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Il palazzo di Cnosso : Breve guida archeologica illustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Le Monastere d'Hosios Loukas : Petit Guide archeologique illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Le Palais de Cnossos : Petit guide archeologique illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 The Monastery of Hosios Loukas : Brief illustrated Archaeological Guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 The Palace of Knossos : Brief illustrated archaeological guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 To ανάκτορο της Κνωσού : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Δελφοί : Το μαντείο και ο ρόλος του στην πολιτικοκοινωνική ζωή του αρχαίου πολιτισμού Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Δελφοί : Το μαντείο και ο ρόλος του στην πολιτικοκοινωνική ζωή του αρχαίου πολιτισμού Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΣΑ Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Το Μοναστήρι του Οσίου Λουκά : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Το Μοναστήρι του Οσίου Λουκά : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Το ανάκτορο της Κνωσού : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Φαιστός-Αγία Τριάδα-Γόρτυνα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Φαιστός-Αγία Τριάδα-Γόρτυς : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2007 Delo : Monumenti e museo Φωτογράφος Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Los monumentos y el museo Φωτογράφος Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Monuments and Museum Φωτογράφος Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Monuments et musee Φωτογράφος Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Denkmaler und Museum Φωτογράφος Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Δήλος : Τα μνημεία και το μουσείο Φωτογράφος Κρήνη Χαρτόδετο
2004 Malia - Das Kloster Keras - Die Lassithi Hochebene - Die Grotte von Psychro : Kurzer Bebilderter Archaologischer Fuhrer Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Malia - Monastere de Kera - Plateau du Lassithi - Grotte de Psychro : Petit Guide Archeologique Illustre Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Malia -Moni Keras - Lasithi Mountains - Cave of Psychro : Brief Illustrated Archaeological Guide Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Mallia Monastero di Kera- Altopiano de Lassithi- Grotta di Psychro : Breve Guida Archeologica Ilustrata Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Μάλια - Μονή Κεράς - Οροπέδιο Λασιθίου - Σπήλαιο Ψυχρού : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Φωτογράφος Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Athens, a flashback to the 1960s and 1970s : Αθήνα, αναδρομή στις δεκαετίες ’60 και ’70 Rétrospective de l’Athènes des années 60-70 Ein Rückblick auf Athen - die 60iger und 70iger Jahre - Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Cnossos et découvertes choisies de la civilisation minoenne au musée archéologique d'Héraklion Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Knossos and selected Μinoan findings at the Archaeological Museum of Heraklion Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Knossos und ausgewählte minoische Funde im Archäologischen Museum Heraklion Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2020 Κνωσός και επιλεγμένα ευρήματα μινωικών χρόνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2019 FESTOS HAGIA TRIADA GORTINA : BREVE GUIA ARQUEOLOGICA ILUSTRADA Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2018 Knossos en het Museum van Heraklion Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2018 Κνωσός και Μουσείο Ηρακλείου Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2018 Το ανάκτορο της Κνωσού Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Micene I monumenti e i reperti : Breve guida archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenae The monuments and the finds : Brief illustrated archaeological guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mycenes Les monuments et les trouvailles : Petit guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Mykene Die monumente und die funde : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Santorin La citta preistorica di Akrotiri : Breve guida archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Santorin Die Vorgeschichtliche stadt von Akrotiri : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Μυκήνες Τα μνημεία και τα ευρήματα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Σαντορίνη Η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Σαντορίνη Η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Cnossos e il Museo di Iraklion : Breve guida archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Cnossos et le Musee d'Heraklion : Petit guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Cnossos y Museo de Heraclion : Breve guia arqueologica ilustrada Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Knossos and the Heraklion Museum : Brief illustrated archaeological guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Knossos und das Museum von Heraklion : Kurzer bebilderter archaologischer fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2017 Κνωσός και Μουσείο Ηρακλείου : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Alt-Korinth : Die Statte und das Museum Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Ancient Corinth : The site and the museum Brief illustrater Archaeological Guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Corinto Antigua : El lugar y el museo Breve Guia Arqueologica ilustrada Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Ancienne Corinthe : Le site et le musee Petit Guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 L'Antica Corinto : La citta e il museo Breve Guida Archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Phaistos-Hagia Triada-Gortyn : Kurzer Bebilderter Archaologischer Fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Phaistos-Hagia Triada-Gortyn : Brief illustrated archaeological guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Phaistos-Hagia Triada-Gortyne : Petit Guide Archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Αρχαία Κόρινθος : Ο χώρος και το μουσείο Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Φαιστός- Αγία Τριάδα-Γόρτυνα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Das Kloster Hosios Lukas : Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delfi : L'oracolo e il suo ruolo nella vita sociale e politica della Grecia Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delphes : Le sanctuaire oraculaire et son role dans la vie politique et sociale du monde grec antique Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delphi : The oracle and its role in the political and social life of the ancient greeks Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Delphi : Das Orakel und seine rolle im sozialpolitischen leben der Griechischen Antike Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Der Palast von Knossos : Kurzer Bebilberter Archaologischer Fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 El Monastero de Hosios Loucas : Breve Guia Arqueologica ilustrada Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 El palacio de Cnossos : Breve guia arqueologica ilustrada Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Faistos-Hagia Triada-Gortyna : Beknopte Geillustreer de Archeologische Gids Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Festos-Hagia Triada-Gortyn : Breve Guida Archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Het Klooster van Hosios Loukas : Beknopte Geillustreer de Archeologische Gids Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Het paleis van Knossos : Beknopte geillustreer de archeologische gids Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Il Monastero di Ossios Loukas : Breve Guida Archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Il palazzo di Cnosso : Breve guida archeologica illustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Le Monastere d'Hosios Loukas : Petit Guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Le Palais de Cnossos : Petit guide archeologique illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 The Monastery of Hosios Loukas : Brief illustrated Archaeological Guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 The Palace of Knossos : Brief illustrated archaeological guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 To ανάκτορο της Κνωσού : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Δελφοί : Το μαντείο και ο ρόλος του στην πολιτικοκοινωνική ζωή του αρχαίου πολιτισμού Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Δελφοί : Το μαντείο και ο ρόλος του στην πολιτικοκοινωνική ζωή του αρχαίου πολιτισμού Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΣΑ Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Το Μοναστήρι του Οσίου Λουκά : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Το Μοναστήρι του Οσίου Λουκά : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Το ανάκτορο της Κνωσού : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Φαιστός-Αγία Τριάδα-Γόρτυνα : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2016 Φαιστός-Αγία Τριάδα-Γόρτυς : Σύντομος εικονογραφημένος Αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2007 Delo : Monumenti e museo Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Denkmaler und Museum Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Monuments and Museum Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Monuments et musee Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Delos : Los monumentos y el museo Κρήνη Χαρτόδετο
2007 Δήλος : Τα μνημεία και το μουσείο Κρήνη Χαρτόδετο
2004 Malia - Das Kloster Keras - Die Lassithi Hochebene - Die Grotte von Psychro : Kurzer Bebilderter Archaologischer Fuhrer Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Malia - Monastere de Kera - Plateau du Lassithi - Grotte de Psychro : Petit Guide Archeologique Illustre Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Malia -Moni Keras - Lasithi Mountains - Cave of Psychro : Brief Illustrated Archaeological Guide Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Mallia Monastero di Kera- Altopiano de Lassithi- Grotta di Psychro : Breve Guida Archeologica Ilustrata Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
2004 Μάλια - Μονή Κεράς - Οροπέδιο Λασιθίου - Σπήλαιο Ψυχρού : Σύντομος εικονογραφημένος αρχαιολογικός οδηγός Εκδόσεις Hannibal Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα