Σπράος, Γιάννης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Απρονοησία και Νέμεση : Ελληνική κρίση 2001-2011 Συγγραφέας The Athens Review of Books Χαρτόδετο
1997 Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων εσόδων : Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
1997 Οικονομία και συντάξεις : Συνεισφορά στον κοινωνικό διάλογο: Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
1997 Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και εισοδηματική πολιτική : Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
Ανταγωνιστική γεωργία και αγροτική ανάπτυξη : Καίρια διαρθρωτικά προβλήματα και αντιμετώπισή τους: Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Απρονοησία και Νέμεση : Ελληνική κρίση 2001-2011 The Athens Review of Books Χαρτόδετο
1997 Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων εσόδων : Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
1997 Οικονομία και συντάξεις : Συνεισφορά στον κοινωνικό διάλογο: Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
1997 Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και εισοδηματική πολιτική : Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
Ανταγωνιστική γεωργία και αγροτική ανάπτυξη : Καίρια διαρθρωτικά προβλήματα και αντιμετώπισή τους: Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα