Σοφός, Αλιβίζος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2016 Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning) Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2014 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Συγγραφέας Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2013 Επιστήμες της εκπαίδευσης Συγγραφέας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2012 Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2010 Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση μέσων Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων Συγγραφέας, Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής Συγγραφέας, Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Διδακτική των μέσων Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών Γρηγόρη Χαρτόδετο
2014 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2013 Επιστήμες της εκπαίδευσης Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2012 Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2010 Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση μέσων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Διδακτική των μέσων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής Μεταίχμιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα