Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Προκλήσεις για την Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2022 Προκλήσεις για την Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2021 Η περιπέτεια της πανδημίας COVID-19: μαθήματα για την πολιτική υγείας : Οι Γιάννης Κυριόπουλος και Κυριάκος Σουλιώτης συζητούν με τον Παύλο Τσίμα για την πανδημία και την πολιτική υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2020 Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; : Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2020 Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα από μακροοικονομική και μικροοικονομική σκοπιά : Ο ρόλος της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2020 Ένας Αιώνας Διεθνών Σχέσεων Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2019 Τεκμηριωμένη πολιτική υγείας : Μια πρόταση για την Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Πέρα από τη λιτότητα : Για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Σκληρόδετο
2017 Πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης : Νομικές και οικονομικές ενστάσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Τιμητικός τόμος για την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννη Κυριόπουλου σε Επίτιμο Διδάκτορα Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Η κλινική έρευνα ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας και ως μοχλός ανάπτυξης στην Ελλάδα : Το παράδειγμα της περιόδου 2010-2013 Συγγραφέας Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας Σκληρόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίοδο οικονομικής κρίσης : Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η δημόσια ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα : Από το αδιανόητο στο αυτονόητο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Κοινωνική οικονομία : Θεωρία, εμπειρία και προοπτικές Συγγραφέας Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Υγεία, κοινωνία και οικονομία : Ανισότιμες σχέσεις, χάσματα ευζωίας Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 LANGE: Κατανοώντας την πολιτική υγείας : Μια κλινική προσέγγιση Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η εκπαίδευση και η έρευνα στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό : Πρακτικά συμποσίου: Καλαμάτα 16-17 Μαΐου 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2009 Οδηγός του πολίτη με ρευματικά νοσήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Γυναίκα και υγεία : Υγεία και υπηρεσίες υγείας στο γυναικείο πληθυσμό Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Πολιτική και οικονομία της υγείας : Στρατηγικός σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση, οικονομική λειτουργία, τομεακές πολιτικές Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής : Συνθέτοντας την κοινωνική πολιτική με αναπτυξιακές επιλογές: Πρακτικά ημερίδας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας : Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα: Βασισμένο στα πρακτικά του 3ου συνεδρίου του Ελληνο-αμερικανικού επιμελητηρίου Healthworld Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη : Λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Αποκλεισμοί στην παγκοσμιοποίηση : Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Health and Health Care Services in the Balkans Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας Επιμέλεια κειμένου Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Υγεία και υπηρεσίες υγείας στα Βαλκάνια Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα : Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση και συνέπειες για τις πολιτικές υγείας Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Προκλήσεις για την Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Επίκεντρο Χαρτόδετο
2022 Προκλήσεις για την Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Επίκεντρο Χαρτόδετο
2021 Η περιπέτεια της πανδημίας COVID-19: μαθήματα για την πολιτική υγείας : Οι Γιάννης Κυριόπουλος και Κυριάκος Σουλιώτης συζητούν με τον Παύλο Τσίμα για την πανδημία και την πολιτική υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2020 Εγκληματολογία: Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; : Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2020 Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα από μακροοικονομική και μικροοικονομική σκοπιά : Ο ρόλος της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2020 Ένας Αιώνας Διεθνών Σχέσεων Πεδίο Χαρτόδετο
2019 Τεκμηριωμένη πολιτική υγείας : Μια πρόταση για την Ελλάδα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Πέρα από τη λιτότητα : Για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Σκληρόδετο
2017 Πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης : Νομικές και οικονομικές ενστάσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Τιμητικός τόμος για την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννη Κυριόπουλου σε Επίτιμο Διδάκτορα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Η κλινική έρευνα ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας και ως μοχλός ανάπτυξης στην Ελλάδα : Το παράδειγμα της περιόδου 2010-2013 Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας Σκληρόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίοδο οικονομικής κρίσης : Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η δημόσια ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα : Από το αδιανόητο στο αυτονόητο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Κοινωνική οικονομία : Θεωρία, εμπειρία και προοπτικές Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Υγεία, κοινωνία και οικονομία : Ανισότιμες σχέσεις, χάσματα ευζωίας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Η εκπαίδευση και η έρευνα στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό : Πρακτικά συμποσίου: Καλαμάτα 16-17 Μαΐου 2008 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις Νήσος Χαρτόδετο
2009 Οδηγός του πολίτη με ρευματικά νοσήματα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Γυναίκα και υγεία : Υγεία και υπηρεσίες υγείας στο γυναικείο πληθυσμό Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής : Συνθέτοντας την κοινωνική πολιτική με αναπτυξιακές επιλογές: Πρακτικά ημερίδας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη : Λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Αποκλεισμοί στην παγκοσμιοποίηση : Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Health and Health Care Services in the Balkans Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Υγεία και υπηρεσίες υγείας στα Βαλκάνια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό σύστημα υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τιμητικός τόμος για την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννη Κυριόπουλου σε Επίτιμο Διδάκτορα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 LANGE: Κατανοώντας την πολιτική υγείας : Μια κλινική προσέγγιση Παρισιάνου Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Πολιτική και οικονομία της υγείας : Στρατηγικός σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση, οικονομική λειτουργία, τομεακές πολιτικές Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας : Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα: Βασισμένο στα πρακτικά του 3ου συνεδρίου του Ελληνο-αμερικανικού επιμελητηρίου Healthworld Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2002 Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα : Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση και συνέπειες για τις πολιτικές υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα