Σολάρης, Αντώνης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Syros : Heute und gestern: Ein umfassender Reiseführer mit 207 Farbfotografien und karten Συγγραφέας, Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Tinos : Today and Yesterday: A Complete Travel Guide with 142 Colour Photographs, Maps and Diagrams Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1998 Tinos : Gestern und heute: Ein vollständiger Reiseführer mit 142 Farbabbildungen, Karten und Zeichnungen Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1997 Sira : Ieri e oggi: Guida turistica completa con 207 fotografie a colori, cartine e mappe Συγγραφέας, Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1997 Syros : Yesterday and Today: A Complete Tourist Guide with 207 Colour Photographs, Maps and Drawings Συγγραφέας, Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
1996 Cyclades - Syros : Yesterday and Today: A Complete Tourist Guide with 207 Colour Photographs, Maps and Drawings Συγγραφέας Toubi's Χαρτόδετο
1996 Syros : D' hier et d' aujourd hui: Un guide touristique complet avec 207 photographies en couleur cartes et des croquis Συγγραφέας, Φωτογράφος Toubi's Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Syros : Heute und gestern: Ein umfassender Reiseführer mit 207 Farbfotografien und karten Toubi's Χαρτόδετο
1997 Sira : Ieri e oggi: Guida turistica completa con 207 fotografie a colori, cartine e mappe Toubi's Χαρτόδετο
1997 Syros : Yesterday and Today: A Complete Tourist Guide with 207 Colour Photographs, Maps and Drawings Toubi's Χαρτόδετο
1996 Cyclades - Syros : Yesterday and Today: A Complete Tourist Guide with 207 Colour Photographs, Maps and Drawings Toubi's Χαρτόδετο
1996 Syros : D' hier et d' aujourd hui: Un guide touristique complet avec 207 photographies en couleur cartes et des croquis Toubi's Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Syros : Heute und gestern: Ein umfassender Reiseführer mit 207 Farbfotografien und karten Toubi's Χαρτόδετο
1998 Tinos : Today and Yesterday: A Complete Travel Guide with 142 Colour Photographs, Maps and Diagrams Toubi's Χαρτόδετο
1998 Tinos : Gestern und heute: Ein vollständiger Reiseführer mit 142 Farbabbildungen, Karten und Zeichnungen Toubi's Χαρτόδετο
1997 Sira : Ieri e oggi: Guida turistica completa con 207 fotografie a colori, cartine e mappe Toubi's Χαρτόδετο
1997 Syros : Yesterday and Today: A Complete Tourist Guide with 207 Colour Photographs, Maps and Drawings Toubi's Χαρτόδετο
1996 Syros : D' hier et d' aujourd hui: Un guide touristique complet avec 207 photographies en couleur cartes et des croquis Toubi's Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα