Σκορδίλη, Σοφία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Οικονομική Γεωγραφία Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Συγγραφέας Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2015 Ανθρωπογεωγραφία Συγγραφέας Κριτική EPUB
2011 Σύγχρονα ελληνικά τοπία Συγγραφέας Μέλισσα Δερματόδετο
2010 Σεισμοί και οικιστική ανάπτυξη Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Ανθρωπογεωγραφία Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2005 Επιχειρηματικότητα γυναικών Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Καινοτομία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Οικονομική Γεωγραφία Κριτική Χαρτόδετο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Κριτική Χαρτόδετο
2015 Ανθρωπογεωγραφία Κριτική EPUB
2011 Σύγχρονα ελληνικά τοπία Μέλισσα Δερματόδετο
2010 Σεισμοί και οικιστική ανάπτυξη Κριτική Χαρτόδετο
2007 Ανθρωπογεωγραφία Κριτική Χαρτόδετο
2005 Επιχειρηματικότητα γυναικών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Καινοτομία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο