Σαμαράς, Γιάννης Β.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Adobe Photoshop CC Βήμα προς Βήμα, Έκδοση 2017 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2018 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2018 Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2018 Χρήση και Προγραμματισμός Πολυμέσων, 3η έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Πλήρες Εγχειρίδιο HTML 5, CSS και JavaScript, 7η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Σχεδίαση Διαδραστικότητας, 4η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Τεχνική Σχεδίαση με το AUTOCAD 2015 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, 11η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2015 Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα, 2η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2015 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 11η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2015 Cloud Computing: Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στη Πληροφορική, 10η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 iOS για Προγραμματιστές, 4η Εκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Μάθετε PHP, MySQL και Apache Όλα σε Ένα, 5η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Μάθετε να Προγραμματίζετε σε 24 Ώρες 3η Εκδ. Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Οπτικός Οδηγός του WordPress Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Adobe InDesign CC Βήμα προς Βήμα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Σχεδίαση με το Adobe Creative Cloud Βήμα προς Βήμα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Adobe Photoshop CC Bήμα προς Bήμα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Τα Mυστικά των Windows 8 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Λειτουργικά Συστήματα, 9η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Σχεδίαση Διαδραστικότητας, 3η Έκδοση Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Πολυμέσα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Adobe Photoshop CS6 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Android για προγραμματιστές Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Visual Basic 2010 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Οπτικός οδηγός του Drupal 7 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Μάθετε την ανάπτυξη εφαρμογών για το Android σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Μάθετε το Adobe Dreamweaver CS5 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Οδηγός της Access για ανάλυση δεδομένων Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Προγραμματισμός Internet και World Wide Web Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Adobe Illustrator CS5 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Adobe Photoshop CS5 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Οδηγός του Maya 2009 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε δικτύωση σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Java Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε το Flash CS4 Professional σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Οδηγός Oracle Database 11g Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε το Adobe Dreamweaver CS4 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Οδηγός της C# 3.0 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Οδηγός της Αjax Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Adobe Illustrator CS4 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Adobe Photoshop CS4 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε Ajax, Javascript και PHP Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Μάθετε το Adobe Flash CS3 Professional σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Μάθετε PHP, MySQL και Apache Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2008 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Πολυμέσα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2007 Ασκήσεις - προγράμματα σε C Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2007 Μάθετε το Dreamweaver CS3 σε 24 Ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2007 Τεχνική σχεδίαση με το AutoCAD Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 AutoCAD 2006 και AutoCAD LT 2006 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Εγχειρίδιο του Macromedia Flash 8 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Ηλεκτρονικό εμπόριο Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Μάθετε το Red Hat Fedora 4 Linux Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Οδηγός της Perl Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Οδηγός του Autodesk Architectural Desktop 2006 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Οδηγός του Microsoft SQL Server 2005 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 C++ βήμα προς βήμα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Java Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Ασφάλεια δικτύων Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Μάθετε το Macromedia Dreamweaver 8 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Οδηγός της Oracle Database 10g Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Πλήρες εγχειρίδιο του AutoCAD 2005 και AutoCAD LT 2005 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Adobe After Effects 6.0 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 AutoCAD 2005 και AutoCAD LT 2005 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Δικτύωση υπολογιστών Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Εγχειρίδιο του Macromedia Flash MX 2004 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Μάθετε το Dreamweaver MX 2004 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Μάθετε το Internet και Web Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Οδηγός του Maya 5 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Πλήρης οδηγός της PHP 5 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2003 Adore After Effects 5.0 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Director MX και Lingo Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Windows XP Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Λήψη αποφάσεων Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Μάθετε την SQL σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2003 Μάθετε το Dreamweaver MX σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Οι 100 σπουδαιότερες ιδέες για να προωθήσετε την καριέρα σας Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πλήρες εγχειρίδιο καλωδιώσεων δικτύων Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πλήρες εγχειρίδιο της Java 2 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Dreamweaver MX βήμα προς βήμα Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Οδηγός της Oracle 9i Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic.NET Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 PHP οδηγός προγραμματισμού Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Πολυμέσα θεωρία και πράξη Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Μάθετε για την αναβάθμιση και επισκευή του PC Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Μάθετε τη Visual Basic.NET Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Ηλεκτρονικό εμπόριο Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Το Μarketing στο Internet Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τέχνη και επιστήμη για σχεδιασμό Web Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Μάθετε το Dreamweaver 4 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Μάθετε το RedHat Linux 7 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Οδηγός του SQL Server 2000 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Η βίβλος του AutoCAD 2000 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Ασφάλεια υπολογιστών Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εγχειρίδιο Προγραμματισμού e-Commerce με ASP Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εγχειρίδιο προγραμματισμού AutoCAD 2000 Objects Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Μάθετε το Dreamweaver 3 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Ο πλήρης οδηγός εγκατάστασης δικτύων Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Windows 2000 Professional Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οδηγός Director 7 και Lingo Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Πλήρες εγχειρίδιο του Linux Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1999 Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic 6 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1999 Τα μυστικά των Windows 98 Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1998 Μάθετε την Visual Basic 5 σε 24 ώρες Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1995 Εγχειρίδιο του Internet Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Adobe Photoshop CC Βήμα προς Βήμα, Έκδοση 2017 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2018 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2018 Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2018 Χρήση και Προγραμματισμός Πολυμέσων, 3η έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Πλήρες Εγχειρίδιο HTML 5, CSS και JavaScript, 7η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Σχεδίαση Διαδραστικότητας, 4η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Τεχνική Σχεδίαση με το AUTOCAD 2015 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, 11η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2016 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2015 Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα, 2η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2015 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 11η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2015 Cloud Computing: Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στη Πληροφορική, 10η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 iOS για Προγραμματιστές, 4η Εκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Μάθετε PHP, MySQL και Apache Όλα σε Ένα, 5η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Μάθετε να Προγραμματίζετε σε 24 Ώρες 3η Εκδ. Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Οπτικός Οδηγός του WordPress Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Adobe InDesign CC Βήμα προς Βήμα Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2014 Σχεδίαση με το Adobe Creative Cloud Βήμα προς Βήμα Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Adobe Photoshop CC Bήμα προς Bήμα Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Τα Mυστικά των Windows 8 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Λειτουργικά Συστήματα, 9η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Δικτύωση Υπολογιστών, 6η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2013 Σχεδίαση Διαδραστικότητας, 3η Έκδοση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Πολυμέσα Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Adobe Photoshop CS6 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Android για προγραμματιστές Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Visual Basic 2010 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2012 Οπτικός οδηγός του Drupal 7 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Μάθετε την ανάπτυξη εφαρμογών για το Android σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Μάθετε το Adobe Dreamweaver CS5 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Οδηγός της Access για ανάλυση δεδομένων Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2011 Προγραμματισμός Internet και World Wide Web Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Adobe Illustrator CS5 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Adobe Photoshop CS5 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2010 Οδηγός του Maya 2009 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε δικτύωση σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Java Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε το Flash CS4 Professional σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Οδηγός Oracle Database 11g Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε το Adobe Dreamweaver CS4 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Οδηγός της C# 3.0 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Οδηγός της Αjax Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Adobe Illustrator CS4 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Adobe Photoshop CS4 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2009 Μάθετε Ajax, Javascript και PHP Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Μάθετε το Adobe Flash CS3 Professional σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Μάθετε PHP, MySQL και Apache Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2008 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2008 Πολυμέσα Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2007 Ασκήσεις - προγράμματα σε C Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2007 Μάθετε το Dreamweaver CS3 σε 24 Ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2007 Τεχνική σχεδίαση με το AutoCAD Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 AutoCAD 2006 και AutoCAD LT 2006 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Εγχειρίδιο του Macromedia Flash 8 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Ηλεκτρονικό εμπόριο Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Μάθετε το Red Hat Fedora 4 Linux Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Οδηγός της Perl Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Οδηγός του Autodesk Architectural Desktop 2006 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2006 Οδηγός του Microsoft SQL Server 2005 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 C++ βήμα προς βήμα Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Java Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Ασφάλεια δικτύων Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Μάθετε το Macromedia Dreamweaver 8 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Οδηγός της Oracle Database 10g Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2005 Πλήρες εγχειρίδιο του AutoCAD 2005 και AutoCAD LT 2005 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Adobe After Effects 6.0 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 AutoCAD 2005 και AutoCAD LT 2005 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Μάθετε το Dreamweaver MX 2004 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Μάθετε το Internet και Web Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Δικτύωση υπολογιστών Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Οδηγός του Maya 5 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Πλήρης οδηγός της PHP 5 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Εγχειρίδιο του Macromedia Flash MX 2004 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2003 Adore After Effects 5.0 Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Director MX και Lingo Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Windows XP Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Λήψη αποφάσεων Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Μάθετε την SQL σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2003 Μάθετε το Dreamweaver MX σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Οι 100 σπουδαιότερες ιδέες για να προωθήσετε την καριέρα σας Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πλήρες εγχειρίδιο καλωδιώσεων δικτύων Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πλήρες εγχειρίδιο της Java 2 Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Dreamweaver MX βήμα προς βήμα Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Οδηγός της Oracle 9i Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic.NET Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 PHP οδηγός προγραμματισμού Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Πολυμέσα θεωρία και πράξη Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Μάθετε για την αναβάθμιση και επισκευή του PC Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Μάθετε τη Visual Basic.NET Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Ηλεκτρονικό εμπόριο Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Το Μarketing στο Internet Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Τέχνη και επιστήμη για σχεδιασμό Web Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Μάθετε το Dreamweaver 4 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Μάθετε το RedHat Linux 7 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Οδηγός του SQL Server 2000 Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Η βίβλος του AutoCAD 2000 Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Ασφάλεια υπολογιστών Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εγχειρίδιο Προγραμματισμού e-Commerce με ASP Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εγχειρίδιο προγραμματισμού AutoCAD 2000 Objects Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Μάθετε το Dreamweaver 3 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Ο πλήρης οδηγός εγκατάστασης δικτύων Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Windows 2000 Professional Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οδηγός Director 7 και Lingo Γκιούρδας Μ. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Πλήρες εγχειρίδιο του Linux Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1999 Πλήρες εγχειρίδιο της Visual Basic 6 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1999 Τα μυστικά των Windows 98 Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1998 Μάθετε την Visual Basic 5 σε 24 ώρες Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
1995 Εγχειρίδιο του Internet Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα