Σαλβαράς, Γιάννης Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Αξιολόγηση προγραμμάτων Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Μεντορική : Παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Διδακτική μεθοδολογία αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά: Α' και Β' τάξεων δημοτικού σχολείου Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Διδακτική μεθοδολογία αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά: Γ' και Δ' τάξεων δημοτικού σχολείου Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Διδακτικός σχεδιασμός Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας : Σχολική πρακτική: Κατασκευή και χρήση "εργαλειών" διδασκαλίας Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2006 Διδακτική μεθοδολογία αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά Α΄ και Β΄ τάξεων δημοτικού : Διδάσκοντας μαθηματικά σε όλα τα παιδιά ή πώς θα περάσουμε από την "ομογενοποιημένη, επιλεκτική διδασκαλία" στη "διαφοροποιημένη διδασκαλία" Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
2000 Γλωσσική διδασκαλία για όλους τους μαθητές : Διδακτικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου: Προτυποποίηση και πιστοποίηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών γλωσσικής διδασκαλίας Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2000 Μελετήματα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας : Για μια εκπαίδευση για όλους τους μαθητές Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Εμείς και ο κόσμος Γ΄ τάξη : Βοήθημα για το μαθητή: Σχέδια μελέτης, διερεύνησης και παραγωγής γνώσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1998 Εμείς και ο κόσμος Β΄ τάξη : Βοήθημα για το μαθητή: Σχέδια μελέτης, διερεύνησης και παραγωγής γνώσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1994 Εμείς και ο κόσμος Γ΄ τάξη : Σχέδια μελέτης και διερεύνησης Συγγραφέας Γεννάδειος Σχολή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Αξιολόγηση προγραμμάτων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Μεντορική : Παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Διδακτική μεθοδολογία αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά: Α' και Β' τάξεων δημοτικού σχολείου Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Διδακτική μεθοδολογία αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά: Γ' και Δ' τάξεων δημοτικού σχολείου Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Διδακτικός σχεδιασμός Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας : Σχολική πρακτική: Κατασκευή και χρήση "εργαλειών" διδασκαλίας Διάδραση Χαρτόδετο
2006 Διδακτική μεθοδολογία αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά Α΄ και Β΄ τάξεων δημοτικού : Διδάσκοντας μαθηματικά σε όλα τα παιδιά ή πώς θα περάσουμε από την "ομογενοποιημένη, επιλεκτική διδασκαλία" στη "διαφοροποιημένη διδασκαλία" Ατραπός Χαρτόδετο
2000 Γλωσσική διδασκαλία για όλους τους μαθητές : Διδακτικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου: Προτυποποίηση και πιστοποίηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών γλωσσικής διδασκαλίας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2000 Μελετήματα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας : Για μια εκπαίδευση για όλους τους μαθητές Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Εμείς και ο κόσμος Γ΄ τάξη : Βοήθημα για το μαθητή: Σχέδια μελέτης, διερεύνησης και παραγωγής γνώσεων Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1998 Εμείς και ο κόσμος Β΄ τάξη : Βοήθημα για το μαθητή: Σχέδια μελέτης, διερεύνησης και παραγωγής γνώσεων Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1994 Εμείς και ο κόσμος Γ΄ τάξη : Σχέδια μελέτης και διερεύνησης Γεννάδειος Σχολή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα