Σακέλλης, Εμμανουήλ Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών: Ανάλυση και ερμηνεία [Ν. 4093/2012 - ΚΦΑΣ]. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων: Λογιστική, κοστολόγηση, διακίνηση, απογραφή, αποτίμηση. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων : Σε συνδυασμό με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Συγγραφέας Βρύκους Χαρτόδετο
2011 Το "έργον" του λογιστή ελεγκτή στο τέλος της χρήσεως (προσδιορισμός αποτελεσμάτων, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων). Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιριών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ. και των επιχειρή Συγγραφέας Βρύκους Χαρτόδετο
2006 Φορολογία και διάθεση των κερδών των εταιριών και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων : Ενημερωμένο μέχρι και το Ν. 3427/2005 Συγγραφέας Σακέλλης Ε. Χαρτόδετο
2006 Φορολογία και διάθεση των κερδών των εταιριών και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων : Ενημερωμένο μέχρι και το Ν. 3427/2005 Συγγραφέας Σακέλλης Ε. Χαρτόδετο
2005 Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με βάση το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο Συγγραφέας Βρύκους Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών: Ανάλυση και ερμηνεία [Ν. 4093/2012 - ΚΦΑΣ]. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων: Λογιστική, κοστολόγηση, διακίνηση, απογραφή, αποτίμηση. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων : Σε συνδυασμό με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βρύκους Χαρτόδετο
2011 Το "έργον" του λογιστή ελεγκτή στο τέλος της χρήσεως (προσδιορισμός αποτελεσμάτων, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων). Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιριών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ. και των επιχειρή Βρύκους Χαρτόδετο
2006 Φορολογία και διάθεση των κερδών των εταιριών και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων : Ενημερωμένο μέχρι και το Ν. 3427/2005 Σακέλλης Ε. Χαρτόδετο
2006 Φορολογία και διάθεση των κερδών των εταιριών και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων : Ενημερωμένο μέχρι και το Ν. 3427/2005 Σακέλλης Ε. Χαρτόδετο
2005 Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με βάση το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο Βρύκους Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα