Σάθας, Κωνσταντίνος Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Η Αττική Εταιρεία Συγγραφέας Εκδόσεις iWrite.gr Χαρτόδετο
2018 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Συγγραφέας Μάτι Χαρτόδετο
2017 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Συγγραφέας Μάτι Χαρτόδετο
2017 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Συγγραφέας Μάτι Χαρτόδετο
2010 Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Σκληρόδετο
2008 Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών Συγγραφέας Μάτι Σκληρόδετο
2008 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Συγγραφέας Μάτι Σκληρόδετο
2007 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Συγγραφέας Μάτι Σκληρόδετο
2007 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Συγγραφέας Μάτι Σκληρόδετο
2007 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Συγγραφέας Μάτι Σκληρόδετο
2006 Τουρκοκρατούμενη Ελλάς Συγγραφέας Αρσενίδης Χαρτόδετο
2004 Χρονικόν Κύπρου Επιμέλεια Πελεκάνος Σκληρόδετο
2002 Κρητικόν θέατρον ή Συλλογή ανεκδότων και αγνώστων δραμάτων Ανθολόγος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1995 Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1995 Τουρκοκρατούμενη Ελλάς Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1994 Ιστορικαί διατριβαί Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1986 Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1984 Ελληνικά ανέκδοτα Ανθολόγος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1982 Ελληνικά ανέκδοτα Ανθολόγος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1979 Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β Συγγραφέας Πουρναράς Π. Σ. Δερματόδετο
1979 Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1973 Επικρίσεως έλεγχος Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Η Αττική Εταιρεία Εκδόσεις iWrite.gr Χαρτόδετο
2018 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μάτι Χαρτόδετο
2017 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μάτι Χαρτόδετο
2017 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μάτι Χαρτόδετο
2010 Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Σκληρόδετο
2008 Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών Μάτι Σκληρόδετο
2008 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Μάτι Σκληρόδετο
2007 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Μάτι Σκληρόδετο
2007 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Μάτι Σκληρόδετο
2007 Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Μάτι Σκληρόδετο
2006 Τουρκοκρατούμενη Ελλάς Αρσενίδης Χαρτόδετο
1995 Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1995 Τουρκοκρατούμενη Ελλάς Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1994 Ιστορικαί διατριβαί Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1986 Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1979 Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ιερεμίου Β Πουρναράς Π. Σ. Δερματόδετο
1979 Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1973 Επικρίσεως έλεγχος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Χρονικόν Κύπρου Πελεκάνος Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Κρητικόν θέατρον ή Συλλογή ανεκδότων και αγνώστων δραμάτων Ανθολόγος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1984 Ελληνικά ανέκδοτα Ανθολόγος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1982 Ελληνικά ανέκδοτα Ανθολόγος Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο